OXITETRACICLINA FP 90%

SPECII ŢINTĂ: Suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, câini, păsări (pui broileri, găini, curci, raţe, gâşte), peşti.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: OXITETRACICLINA FP 90% - pulbere orală este recomandată în tratamentul afecţiunilor produse de germeni sensibili la oxitetraciclină la suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, câini, păsări (pui broileri, găini, curci, raţe, gâşte) şi peşti, după cum urmează:
Suine: în tratamentul infecţiilor secundare asociate cu pneumonia enzootică porcină, enterite bacteriene, artrite şi rujet.
Mânji, miei, iezi: în tratamentul enteritelor bacteriene, infecţii respiratorii, omfalite, artrite.
Viţei: în tratamentul infecţiilor secundare asociate cu pneumonia virotică, enterite bacteriene, artrite, difteria viţeilor, omfalite.
Iepuri: în tratamentul enteritelor de natură bacteriană.
Câini: în tratamentul infecţiilor secundare asociate cu hepatita.
Păsări (pui broileri, găini, curci, raţe, gâşte): în tratamentul holerei aviare, tifozei aviare, corizei infecţioase, sinuzitei infecţioase, sinovitei infecţioase, diareei nespecifice, micoplasmozei, artritei stafilococice, pseudotuberculozei, septicemiei coliforme şi pentru tratamentul infecţiilor secundare asociate cu bronşita infecţioasă, boli respiratorii cronice, laringotraheita infecţioasă, variola aviară.
Peşti: în tratamentul eritrodermatitei, infecţii ale vezicii înotătoare la crap, furunculozei la păstrăv.

COMPOZIŢIE:
1 g de pulbere conţine:
Oxitetraciclină clorhidrat ……………………......…..900 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu se administrează per os la bovinele şi cabalinele adulte. Nu se administrează cu 3 zile înainte şi după vaccinări cu vaccinuri bacteriene vii.

REACŢII ADVERSE:
Ca în cazul tuturor tetraciclinelor s-au observat reacţii adverse precum tulburări gastrointestinale şi mai rar reacţii alergice sau de fotosensibilizare. Dacă observaţi orice reacţie adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează în apa de băut, în infuzie de plante sau înlocuitori din lapte.
Suine: 15–35 g produs/100 l apă de băut (10–30 mg s.a./kg g.c.), o dată pe zi, timp de 5 zile consecutive.
Viţei, miei, iezi, mânji: 1–1,5 g produs/50 kg g.c. (20–30 mg s.a./kg g.c.). Se administrează zilnic în apa de băut sau în infuzie de plante ori înlocuitori de lapte, timp de 5 zile consecutive.
Câini, iepuri: 0,55 g produs/10 kg g.c. (50 mg s.a./kg g.c.), împărţită în 2 reprize/zi, timp de 5 zile consecutive.
Păsări (pui broileri, găini, curci, raţe, gâşte): 15–35 g produs/100 l apă de băut (10–30 mg s.a. /kg g.c.), o dată pe zi, timp de 5 zile consecutive.
Peşti: 4,5–6,5 g produs se administrează zilnic pentru 100 kg peşte. Pentru peştii adulţi se administrează într-o singură repriză iar pentru puiet se administrează în 2 reprize/zi. Produsul se administrează în bazin.
Adulţii şi puietul se pot trata timp de 4–8 zile sau până la remiterea semnelor clinice.
Pentru a se asigura o dozare corectă, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil, pentru a evita subdozarea. Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Produsul nu trebuie administrat ca atare. Pentru tratamentul în masă al animalelor se recomandă prepararea unei diluţii corespunzătoare pentru asigurarea unei omogenizări complete a produsului. Soluţia medicamentoasă trebuie administrată imediat după preparare. Apa/infuziile medicamentate sau în cazul administrării produsului în înlocuitorii din lapte, acestea trebuie consumate în ziua preparării. Apa medicamentată trebuie împrospătată la fiecare 24 de ore.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: mânji, viţei, miei, iezi, suine, iepuri, păsări (pui broileri, găini, curci, rațe, gâște): 7 zile.
Ouă: 3 zile.
Carne de peşte:
Crap: ≤ 10oC – 90 zile; la 10oC - 20oC – 70 zile; peste 20oC – 60 zile.
Păstrăv: ≤ 6oC – 90 zile; la 6oC - 12oC – 70 zile; peste 12oC – 60 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra în ambalajul bine închis. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
A se evita administrarea la animale cu ulcer gastric şi colită ulceroasă.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave.
Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Utilizarea produsului în afara intrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la oxitetraciclină și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată.
La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. A se evita contactul cu ochii şi pielea. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A se purta echipament de protecție personal când se manipulează produsul medicinal veterinar. Se vor spăla mâinile după manipularea produsului.

UTILIZAREA ÎN TIMPUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Oxitetraciclina traversează placenta, iar în timpul procesului de osteogeneză tetraciclinele pot determina colorarea în galben a dinţilor. Poate fi utilizat în perioada de gestaţie, lactaţie numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar. Poate fi utilizat în perioada de ouat.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SI ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Se va evita administrarea concomitentă cu penicilinele şi cefalosporinele, datorită proprietăţiilor lor bactericide.
Produsul nu trebuie administrat simultan cu antiacide pe bază de aluminiu sau cu preparate ce conţin Ca, Mg sau Fe, datorită apariţiei reacţiilor de chelare cu tetracilcinele.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI):
A nu se depăşi doza recomandată. Tetraciclinele nu trebuie supradozate din cauza dismicrobismului intestinal, a nefrotoxicităţii sau a efectelor negative asupra calcificării.

INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE:
Nu se asociază cu corticosteroizi deoarece aceştia maschează şi diseminează infecţia.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Animalele tratate se vor menţine în adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi nu se vor utiliza la fertilizarea solului. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL
August 2018

 
Dimensiuni ambalaj
Ambalaj primar:
Pungi din polipropilenă multistrat cu 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg şi saci PE/hârtie cu 10 kg, 20 kg, 25 kg produs.
Ambalaj secundar:
Cutie de carton cu 15 pungi x 5 g
Cutie de carton cu 15 pungi x 10 g
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

OXITETRACICLINA FP 90%

OXITETRACICLINA FP 90%

SPECII ŢINTĂ: Suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, câini, păsări (pui broileri, găini, curci, raţe, gâşte), peşti.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: OXITETRACICLINA

citeste mai mult

FUROGAL T

FUROGAL T

SPECII ŢINTĂ: Păsări (găini, curci, pui de găină, pui de curca, fazani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul FUROGAL T se recomandă pentru prevenirea (în

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image