TIAMULIN FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 10% - soluţie injectabilă este indicat la suine în tratamentul infecţiilor digestive, respiratorii şi articulare. Este recomandat în tratamentul dizenteriei necomplicate produsă de Brachyspira hyodisenteriae şi complicată cu Fusobacterium spp., Bacteroides spp. şi Clostridium perfringens, în pneumonia enzootică necomplicată sau complicată cu Pasteurella spp., Streptococcus spp, Staphylococcus spp. şi Corynebacterium pyogenes. Este eficient în tratamentul pleuropneumoniei cauzată de Actinobacillus pleuropneumoniae.
Este indicat în tratamentul artritei micoplasmatice provocată de Mycoplasma hyosynoviae, în dermatita exudativă, în avorturile produse de Leptospira spp.

COMPOZIŢIE:
1 ml de soluţie injectabilă conţine:
Tiamulin hidrogen fumarat................................................100 mg
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat........................................................2 mg
Propil parahidroxibenzoat...................................................0,2 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Tiamulinul este în general bine tolerat; în cazuri rare, pot apărea reacţii eritematoase cutanate.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
TIAMULIN FP 10% soluţie injectabilă se administrează intramuscular astfel:
• în tratamentul dizenteriei produsă de Brachyspira hyodysenteriae, al spirochetozelor colonului, enterocolitelor spirochetice, dermatitei exudative şi avorturilor:
- 8 mg substanţă activă/kg g.c./zi, timp de 3 zile consecutiv (echivalent cu 1 ml produs/10 kg greutate corporală/zi), timp de 3 zile consecutiv;
• în tratamentul pneumoniei enzootice şi al artritei micoplasmice:
- 8 – 12 mg substanţă activă/kg g.c. /zi, timp de 3 zile consecutiv (echivalent cu 1,0 – 1,5 ml produs/10 kg greutate corporală/zi), timp de 3 zile consecutiv;
• în tratamentul pleuropneumoniei:
- 12 – 16 mg substanţă activă/kg g.c. /zi, timp de 3 zile consecutiv (echivalent cu 1,5 – 2 ml produs/12 – 20 kg greutate corporală/zi), timp de 3 zile consecutiv.
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagosticului.
Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Citiţi prospectul înainte de utilizare.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: 14 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 250C. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină directă. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Nu există.

PRECAUTII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriene izolate de la animale.
Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informaţiile epidemiologice locale în ceea ce priveşte susceptibilitatea la bacteriile ţintă. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale atunci când se utilizează produsul. Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din RCP poate duce la creşterea prevalenţei rezistenţei la tiamulin şi poate duce la scăderea eficacităţii tratamentelor cu antimicrobiene ca urmare a rezistenţei încrucişate.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita autoinjectarea accidentală. În acest caz solicitaţi imediat asistenţă medicală şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A se evita contactul cu ochii, pielea şi faţa. În caz de contact se spală cu multă apă. În cazul în care iritaţia evoluează adresaţi-vă imediat medicului.

UTILIZAREA IN PERIOADA DE GESTATIE ȘI LACTAȚIE:
Siguranţa produsului nu a fost demonstrată pe parcursul perioadei de gestaţie şi lactaţie. Utilizarea produsului pe perioada gestaţiei şi lactaţiei se face după evaluarea balanţei beneficiu-risc de către medicul veterinar responsabil.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
Tiamulinul prezintă efect de potenţare şi sinergism cu tetraciclinele: clorotetraciclina sau doxiciclina şi poate fi utilizat în combinaţie pentru o mai bună activitate faţă de infecţiile mixte şi ca activitate sinergică împotriva micoplasmelor, a pasteurelelor şi a altor bacterii.
Eficienţa produsului scade în cazul asocierii cu clindamicina, eritromicina şi lincomicina.
Nu se vor administra produse care conţin ionofori (monesin, narasin, lasalocid sau salinomicin) în timpul tratamentului cu TIAMULIN FP 10% - soluţie injectabilă şi cel puţin 7 zile înainte şi după acesta.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În absenţa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar un trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncat în apele reziduale sau împreună cu resturile menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Flacoane din sticlă brună tip II prevăzute cu dop de cauciuc şi capsă de aluminiu cu 10 ml, 20 ml, 50 ml şi 100 ml soluţie injectabilă.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

GERMOSTOP CICATRIZANT

GERMOSTOP CICATRIZANT

SPECII ŢINTĂ: Cabaline care nu sunt destinate consumului uman, bovine, ovine, suine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul plăgilor

citeste mai mult

NEOTYL

NEOTYL

SPECII ŢINTĂ: Bovine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul mastitelor (mamitelor) cu exprimare clinică (acute, subacute şi cronice) în perioada de lactaţie, cât

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image