TIAMULIN FP 80%

SPECII ŢINTĂ: Porci şi găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 80% este indicat la porci şi găini în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) şi tratamentul următoarelor afecţiuni:
Porci:
- dizenteria provocată de Brachyspira hyodysenteriae şi a formei complicate cu Fusobacterium spp., Bacteroides spp. şi Clostridium perfrigens;
- spirochetoza colonului (colita spirochetică);
- enterita proliferativă provocată de Lawsonia intracellularis;
- pneumonia enzootică provocată de Mycoplasma pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae şi a formei complicate cu Pasteurella spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp. şi Corynebacterium pyogenes;
- artrite micoplasmatice provocate de Mycoplasma hyosynoviae.
Găini:
- în controlul bolii cronice respiratorii (CRD) provocată de Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae şi a formei complicate cu E. coli.

COMPOZIŢIE:
1 g produs conţine:
Substanţa activă:
Tiamulin hidrogen fumarat…………………….....................800 mg
Excipienţi: gelatină.
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipient.

REACŢII ADVERSE
În cazuri rare la porci pot apărea reacţii eritematoase cutanate. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE
TIAMULIN FP 80% se administrează pe cale orală, încorporat în furaj. Rata de încorporare în furaj trebuie calculată în concordanţă cu consumul zilnic de hrană. Pentru a asigura o bună omogenizare a produsului, acesta trebuie mai întâi amestecat cu o cantitate adecvată de furaj obţinându-se un preamestec, înainte de a fi încorporat în furajul final. Pe toată durata tratamentului animalele trebuie să consume numai furaj medicamentat.
Porci:
1. Pentru prevenirea dizenteriei şi a pneumoniei enzootice:
- 50 – 125 g produs/tona de furaj, timp de 5 zile consecutiv.
2. Pentru tratamentul dizenteriei şi a pneumoniei enzootice:
- 200 – 250 g produs/tona de furaj, timp de 7 zile consecutiv.
Găini:
1. Pentru prevenirea bolii cronice respiratorii (BRC) şi a infecţiilor sinoviale cauzate de Mycoplasma spp.:
- 62,5 – 200 g produs/tona de furaj, timp de 3 – 5 zile.
2. Tratament:
- 150 – 200 g produs/tona de furaj, timp de 5 – 7 zile.
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului. Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Citiţi prospectul înainte de utilizare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: porci – 5 zile; găini – 3 zile.
Ouă – 7 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A se păstra la temperatură mai mică de 25oC. A se proteja de lumină directă şi umiditate. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.
Perioada de valabilitate după încorporare în furaj: 7 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informaţiile epidemiologice locale în ceea ce priveşte susceptibilitatea la bacteriile ţintă. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale atunci când se utilizează produsul.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din RCP poate duce la creşterea prevalenţei rezistenţei la tiamulin şi poate duce la scăderea eficacităţii tratamentelor cu antimicrobiene ca urmare a rezistenţei încrucişate.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. A nu se fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului.
Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecţie în timpul încorporării produsului în furaj. Personalul specializat trebuie să poarte ochelari de protecţie şi mască. În cazul de contact cu ochii spălaţi imediat cu apă din abundenţă.
În caz de apariţie după expunere a unor simptome, cum ar fi erupţiile cutanate, solicitaţi sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului. Umflarea feţei, buzelor sau ochilor sau dificultăţi de respiraţie sunt simptome mult mai serioase care necesită îngrijire medicală de urgenţă.
Trebuie luate în considerare recomandările oficiale referitoare la încorporarea premixurilor medicamentate în furajele finite.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE:
Produsul nu se va administra la scroafe şi scrofiţe în prima lună de gestaţie (timp de patru săptămâni de la montă). Siguranţa produsului nu a fost demonstrată pe parcursul perioadei de gestaţie şi lactaţie. Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se vor administra produse care conţin ionofori (monesin, narasin, lasalocid sau salinomicin) în timpul tratamentului cu TIAMULIN FP 80% şi cel puţin 7 zile înainte şi după acesta.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Se vor respecta dozele şi durata tratamentului. Supradozele pot produce salivări tranzitorii şi vomă la porci.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În absenţa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Produsul este ambalat în pungi din polipropilenă multistrat x 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg şi saci din PE/hârtie x 5 kg, 10 kg, 20 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

LIN-SPE-MIX 880

LIN-SPE-MIX 880

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Porcine
În tratamentul enteritelor provocate de/sau asociate cu Brachyspira

citeste mai mult

ENTEROXIN CP

ENTEROXIN CP

SPECII ŢINTĂ: Câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat la câini şi pisici în tratamentul infecţiilor bacteriene cu germeni sensibili

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image