Logo Farmavet

TILOZINA FP INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici, găini adulte.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul infecţiilor aparatului respirator, digestiv şi genito-urinar, artrite, poliserozite, infecţii secundare asociate bolilor virale sau infecţiilor post-operatorii, otite.
Se recomandă în tratamentul unor boli specifice, cum sunt:
- dizenterie şi pneumonie enzootică la porcine;
- metrite, mastite şi infecţii respiratorii la bovine;
- forme acute de agalaxie contagioasă şi pleuropneumonie la ovine şi caprine;
- leptospiroze
- infecții respiratorii, aerosaculite la găini adulte.

COMPOZIŢIE:
1 ml conţine :
Substanţa activă:
Tilozină (sub formă tartrat).....................200 mg
Excipienţi:
Alcool benzilic………………......................41,84 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la tilozină, antibiotice macrolide sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se administrează la puii de găină şi curci.

REACŢII ADVERSE:
La locul de inoculare poate apărea un uşor edem.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează intramuscular, zilnic, timp de 3 - 5 zile, în următoarele doze:
• Bovine: 2,5 - 5 ml produs /100 kg g.c ( 5 - 10 mg s.a/kg g.c), max. 10 ml produs pe loc de injectare
• Viţei: 1,5 – 2 ml produs /50 kg g.c ( 6 - 8 mg s.a/kg g.c), max. 5 ml produs pe loc de injectare
• Porcine: 0,5 – 1 ml produs /20 kg g.c ( 5 - 10 mg s.a/kg g.c), max. 5 ml produs pe loc de injectare
• Ovine, caprine: 1 ml produs /20 kg g.c (10 mg s.a/kg g.c), max. 5 ml produs la locul de injectare
• Câini, pisici : 0,25 - 1 ml produs /10 kg g.c ( 5 - 20 mg s.a/kg g.c)
• Găini adulte : 0,05 - 0,2 ml produs / kg g.c ( 10 - 40 mg s.a/kg g.c).
În situații epidemiologice deosebite, la indicația medicului veterinar, produsul se poate administra în aceleaşi doze la interval de 12 ore, timp de 3 – 5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru asigurarea unei doze corespunzătoare se va aprecia corect greutatea animalelor, pentru a se evita subdozarea sau supradozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe:
bovine, ovine, caprine, porcine - 8 zile;
găini adulte – 5 zile
Lapte:
bovine, ovine, caprine 4 zile.
Nu se utilizează la păsările ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25 0C. A se proteja de lumină. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local, pe informaţii epidemiologice despre sensibilitatea bacteriilor ţintă.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor furnizate în RCP poate creşte prevalenţa bacteriilor rezistente şi poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potenţialului de rezistenţă încrucişată.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.
În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
A se evita contactul produsului cu ochii şi pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălaţi imediat cu apă.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta.
Utilizarea în cazul gestaţiei, lactaţiei:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Tilozina acţionează antagonist cu multe alte antibiotice cum ar fi: penicilina, aminoglicozidele, cloramfenicolul şi lincosamidele.
Supradozare:
Tilozina este relativ sigură în cazul supradozării accidentale. În unele cazuri pot fi observate crize convulsive.
Nu se vor depăşi dozele recomandate.
Incompatibilităţi:
Tilozina este incompatibilă cu: heparina sodică, hidrocortizonul, streptomicina şi tetraciclinele.
Nu se amestecă cu alte soluţii injectabile deoarece soluţia poate precipita.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Mai 2014

 
Flacoane din sticlă tip II, de culoare brună x 20 ml, 50 ml, 100 ml soluţie injectabilă, prevăzute cu dop de cauciuc şi capsă de aluminiu.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

BISULFIM COMPRIMATE

BISULFIM COMPRIMATE

SPECII ŢINTĂ: Comprimate pentru câini şi pisici

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat la câini și pisici în tratamentul infecțiilor bacteriene primare

citeste mai mult

FUROGAL T

FUROGAL T

SPECII ŢINTĂ: Păsări (găini, curci, pui de găină, pui de curca, fazani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul FUROGAL T se recomandă pentru prevenirea (în

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.