BISULFIM SOLUTIE ORALA

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, suine, iepuri, gaini (tineret înlocuire, broileri).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul se administrează la cabaline, bovine, ovine, suine, iepuri şi găini (tineret înlocuire, broileri) în infecţii respiratorii, gastro-intestinale, urogenitale, produse de germenii sensibili la sulfadiazină şi trimetoprim.
Cele două substanţe active acţionează sinergetic asigurând un spectru antibacterian foarte bun, atât asupra bacteriilor Gram–negative cât şi Gram–pozitive: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., E. coli, Pasteurella spp., Salmonella spp., Bordetella spp., Klebsiella spp., Proteus spp. Acţionează eficient şi asupra unor protozoare (Eimeria spp.).

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie conţine:
Substanțe active:
Sulfadiazină…………...………………………....200 mg
Trimetoprim……………………………….……….40 mg
 
REACŢII ADVERSE:

Uneori pot apărea erupţii cutanate (urticarie), iritaţie gastrică (anorexie, vomă), poliartrite, keratite.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează pe cale orală, direct sau în apa de băut, timp de 5 – 7 zile consecutiv, în următoarele doze:
Bovine, suine, cabaline, ovine: 5 ml /80 – 100 kg greutate corporală/zi;
Iepuri, găini (tineret înlocuire, broileri): 4 ml /10 litri apă de băut/zi.
Tratamentul poate fi prelungit în cazul infecţiilor severe până la vindecarea animalelor.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru asigurarea unei doze corespunzătoare se va aprecia corect greutatea animalelor, pentru a se evita subdozarea sau supradozarea.
Se recomandă administrarea unei cantităţi suficiente de lichide pentru evitarea cristaluriei.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne și organe: Cabaline – 5 zile.
Bovine, ovine, iepuri – 10 zile.
Suine – 8 zile.
Găini (tineret înlocuire, broileri) – 5 zile.
Lapte: Bovine, ovine – 5 zile.
Nu este autorizată utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25ºC.
A nu se refrigera sau congela.
A se feri de îngheţ.
A se păstra în ambalajul original.
A se păstra flaconul bine închis.
A se proteja de lumină.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
ATENŢIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ŢINTĂ:
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
La utilizarea produsului trebuie să se ţină cont de politicile antimicrobiene oficiale şi locale.
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.
Se recomandă administrarea unei cantităţi suficiente de lichide pentru evitarea cristaluriei.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. A se evita contactul produsului cu ochii şi pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălaţi imediat cu multa apă. A se evita ingestia. În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestaţie şi lactaţie.
Produsul nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
A se evita administrarea simultană cu alte sulfamide.

SUPRADOZARE:
Nu se vor depăşi dozele şi perioada de tratament recomandate. Nu există un antidot specific pentru tratamentul supradozării. În caz de supradozare tratamentul este simptomatic.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Produsul este incompatibil cu procaina, procain benzilpenicilina, anestezicele locale, vitaminele B.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau resturile menajere.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
 
Flacoane din HDPE, opace cu 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 litru şi bidoane cu 5 litri de produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENROFLOXACINA FP 50

ENROFLOXACINA FP 50

SPECII ŢINTĂ: Porci, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare şi secundare ale tractusului respirator, tractusului

citeste mai mult

ERITROMICINA FP 6%

ERITROMICINA FP 6%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei sugari), iepuri, păsări (găini, curcani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: ERITROMICINA FP 6% este recomandată în tratamentul afecţiunilor

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image