C.T.P. 12

SPECII ŢINTĂ: Câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: C.T.P. 12 este indicat la câini şi pisici în tratamentul infecţiilor locale şi sistemice provocate de germeni sensibili la cloramfenicol şi tilozină:
- infecţii ale aparatului digestiv (enterite, peritonite), ale aparatului respirator (pneumonii, bronhopneumonii, pleurezii), ale aparatului genito-urinar (metrite, nefrite, cistite);
- infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi;
- septicemii, meningite;
- infecţii bacteriene secundare infecţiilor virale;
- infecţii bacteriene rezistente la alte antibiotice.

COMPOZIŢIE:
1 ml produs conţine:
Substanţe active:
Cloramfenicol ……………….…………………..200 mg
Tilozină tartrat……………….……………….…...55 mg
Prednisolon………………….……………..……......5 mg
Vitamina B12…. ….……….……………….….....0,1 mg
Excipienţi:
Alcool benzilic...................................................10 mg
 
REACŢII ADVERSE:

Rar pot apare reacţii cutanate la locul de injecţie care se remit în scurt timp. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medical veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează intramuscular profund: 0,5 – 1 ml/10 kg greutate corporală/ zi.
Durata tratamentului este de 3 – 5 zile.
În situaţii deosebite, la indicaţia medicului veterinar, se poate administra şi la interval de 12 ore.
Pentru a se asigura o dozare corectă, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis pentru a se evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Se vor utiliza precauţii de asepsie la administrarea produsului.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatura mai mică de 25°C. A se proteja de lumină directă. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
C.T.P. 12 trebuie administrat cu prudenţă tineretului speciilor ţintă, precum şi femelelor în perioada de gestaţie.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informaţiile epidemiologice locale privind sensibilitatea bacteriilor ţintă. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naţionale şi regionale.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din RCP poate duce la creşterea prevalenţei bacteriilor rezistente la substanţele active şi la scăderea eficienţei tratamentului din cauza posibilităţii de apariţie a rezistenţei încrucişate.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE:
Produsul nu se administrează în ultima parte a gestaţiei. Deoarece cloramfenicolul a fost depistat în lapte în proporţie de 50% faţă de concentraţia serică, produsul trebuie administrat cu prudenţă în perioada de lactaţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Următoarele substanţe pot interacţiona cu produsul:
• Glicozidele digitalis: cloramfenicolul şi tilozina scad viteza de eliminare a glicozidelor digitalis, ceea ce poate duce la acumularea lor în concentraţii toxice.
• Eritromicina – eritromicina şi cloramfenicolul concurează pentru acelaşi ribozom şi de aceea ele sunt antagonice.
• Fenobarbital, pentobarbital și primidone
– Cloramfenicolul poate inhiba metabolismul hepatic al acestora.
– Cloramfenicolul prelungeşte durata anesteziei cu pentobarbital (120% la câini şi 260% la pisici).
– Fenobarbitalul poate scădea concentraţia plasmatică a cloramfenicolului.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Pisicile sunt mai sensibile decât câinii în cazul supradozării datorită faptului că la pisici timpul de înjumătăţire al cloramfenicolului este mai mare. Efectele în urma supradozării pot fi: lipsa apetitului, stări de vomă, diaree.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturile menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Produsul este ambalat în flacoane din sticlă brună tip II/PP brună prevăzute cu dop de cauciuc şi capac de aluminiu
x 10, 20, 50 şi 100 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

NEOTYL

NEOTYL

SPECII ŢINTĂ: Bovine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul mastitelor (mamitelor) cu exprimare clinică (acute, subacute şi cronice) în perioada de lactaţie, cât

citeste mai mult

ENROFLOXACINA FP 25

ENROFLOXACINA FP 25

SPECII ŢINTĂ: Porci, câini, pisici şi păsări (broileri şi curcani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare şi secundare ale tractusului

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image