CLORTIMULIN

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat la suine în prevenirea (în efectivele în care diagnsoticul a fost confirmat) și tratamentul:
- dizenteriei provocată de Brachyspira hyodisenteriae și a formei complicate cu Fusobacterium spp., Bacteroides spp. și Clostridium perfingens;
- spirochetozei colonului (colita spirochetică);
- enteritei proliferative;
- pneumoniei enzootice provocată de M. Hyopneumoniae și a formei complicate cu Pasteurella spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp. și Corynebacterium pyogenes;
- artritelor micoplasmice provocate de Mycoplasma hyosynoviae.

COMPOZIŢIE:
1 g premix conține:
Substanțe active:
Clortetraciclină clorhidrat...............100 mg
Tiamulin hidrogen fumarat.............33,3 mg
 

CONTRAINDICAȚII
Nu se administrează la animalele cu hipersensiblitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.
Produsul se va utiliza cu precauție la animalele cu afecțiuni renale și hepatice grave.

REACȚII ADVERSE
În cazuri rare pot apărea reacții eritematoase cutanate.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE
Clortimulin se administrează pe cale orală, încorporat în furaj, în următoarele doze:
- preventiv: 1 – 1,5 kg produs/ tona de furaj, timp de 5 zile
- curativ: 3,0 – 4,5 kg produs/ tona de furaj, timp de 5 – 7 zile.
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat, pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia. Se recomandă ca pe durata tratamentului să se administreze exclusiv hrana medicamentată proaspăt preparată.

TIMP DE AȘTEPTARE
Carne și organe:
- 10 zile (pentru administrare de 3,0 – 4,5 kg podus/ t furaj)
- 1 zi (pentru administrare de 1 – 1,5 kg produs/ t furaj)

 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumină și îngheț. A se păstra în ambalajul original bine închis. Perioada de valabilitate a produsului după prima deschidere a ambalajului: 3 luni. Perioada de valabilitate a produsului încorporat în furaj: 7 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):
Nu există

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precautii speciale pentru utilizarea la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testul de susceptibiliatate a bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe datele epidemiologice locale (regiune sau fermă) privind susceptibilitatea bacteriilor țintă și trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale oficiale. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la substanțele active și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte antimicrobiene, datorită potențialului de rezistență încrucișată.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul direct cu pilea, ochii și mucoasele. În caz de contact cu pielea, ingestie accidentală adresați-vă imediat medicului și arătați prospectul produsului sau eticheta. A se spăla mainile după utilizare. Se vor îndepărta imediat eventualele urme de produs ajunse în mod accidental în ochi sau pe piele, prin spălare cu multă apă. Persoanele cu sensibilitate cunoscută la substanțele active ale produsului trebuie să evite contactul cu produsul. La manipularea produsului trebuie purtat echipament de protecție. Nu se va mânca, bea sau fuma în timpul administraării produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE ȘI ÎN PERIOADA DE OUAT:
Clortimulin- premix nu se va administra la scroafe și scrofițe în prima lună de gestație (timp de patru săptămâni de la montă).

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE
Cu 7 zile înainte de tratament, în timpul tratamentului și 7 zile după terminarea acestuia, nu se vor administra produse ce conțin ionofori (monesin, narasin, lasalocid sau salinomicin).
La administrarea simultană cu produse medicinale veterinare ce conțin cationi di- sau trivalenți se poate produce încetinirea absornției clortetraciclinei.
De asemenea, clortetraciclina poate interfera cu produse medicinale veterinare care prezintă activiatate bactericidă (peniciline, cefalosporine, aminoglicozide).
Tetraciclnele pot provoca creșterea efectelor nefrotoxice ala metoxifluranului și a reacțiilor gastrointestinale la administrarea concomitentă cu produse care conțin teofilină. Ele determină de asemenea creșterea biodisponibilității digoxinei, conducând la sporirea toxicității acesteia.
Utilizarea simultană a tiamulinului cu alte antibiotice, cum ar fi: lincomicina, clindamicina, eritromicina, tilozina, poate produce scăderea eficacității acestuia.
Nu este indicat a se administra simultan cu alte produse medicinale veterinare care prezintă efecte nefrotoxice și hepatotoxice.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Supradozarea poate cauza salivație trecătoare, vomă sau depresie a sistemului nervos central.
Supradozarea poate fi asociată cu tulburări gastrointestinale ( voma, anorexie și/sau diaree). Administrarea prelungită de doze mari poate conduce la acumularea produsului medicinal veterinar și nefrotoxicitate.

INCOMPATIBILITĂȚI
Tetraciclinele sunt incompatibile cu amikacina sulfat, aminofilina, ampicilina sodiu, amobarbital sodiu, amfotetraciclina B, clorura și gluconatul de calciu, cloramfenicolul succinat de sodiu cefalotina sodiu, heparina sodiu, eritromicina lactobionat, hidrocortizon succinat de sodiu, morfina sulfat, oxacilina sodiu, penicilian G potasică/ sodică, fenobarbital sodiu, bicarbonat de sodiu, tiopental sodiu, warfarina sodiu.
Pentru tiamulin nu sunt semnalate incompatibilități majore.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Produsul este ambalat în pungi din polipropilenă x 50 g, 100 g, 250 g, 500 g și 1 kg și saci PE/hârtie x 10 kg și 20 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENTEROXIN 40%

ENTEROXIN 40%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă la cabaline, bovine, câini, pisici în tratamentul următoarelor afecțiuni

citeste mai mult

ENROFLOXACINA FP 25

ENROFLOXACINA FP 25

SPECII ŢINTĂ: Porci, câini, pisici şi păsări (broileri şi curcani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare şi secundare ale tractusului

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image