Logo Farmavet

ENROFLOXACINA FP 10% solutie orala

SPECII ŢINTĂ: Viţei, miei, iezi, purcei, câini, pisici, pui si curcani.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat la viţei, miei, iezi, purcei în tratamentul infecţiilor tractusului digestiv şi respirator cauzate de germeni sensibili la substanţa activă (enterite, septicemii, salmoneloză, stafilococie, micoplasmoză) şi în tratamentul infecţiilor bacteriene secundare în bolile virale.
La câini şi pisici produsul este recomandat în tratamentul infecţiilor respiratorii, digestive, urogenitale, dermatite cauzate de germeni sensibili la substanţa activă.
La pui şi curcani produsul este recomandat în tratamentul infecţiilor cauzate de următoarele bacterii sensibile la enrofloxacină: Pui - Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida; Curcani - Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie orală conţine:
Substanță activă:
Enrofloxacină……………………......…………………… 100 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
A nu se administra la tineretul canin până la vârsta de 12 luni şi la câinii cu antecedente de epilepsie.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu se utilizează pentru profilaxie. Nu se utilizează atunci când se știe că apare rezistența încrucișată la fluoroquinolone la efectivele cărora le este destinat tratamentul.

REACŢII ADVERSE:
Cu excepţia potenţialelor tulburări articulare la nivelul cartilajelor de creştere la animale imature, reacţiile adverse sunt relativ rare. Totuşi, uneori pot să apară erupţii cutanate (urticarie), iritaţie gastrică (anorexie, vomă), febră sau chiar leucopenie, trombopenie şi anemie hemolitică. Dacă observaţi orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Selecţia dozei din intervalul dat se face în baza severităţii bolii şi a sensibilităţii microorganismului.
Soluţia orală de ENROFLOXACINĂ FP 10% se administrează astfel:
Viţei, miei, iezi, purcei – se administrează în apa de băut, lapte sau înlocuitori de lapte: 2,5 – 5 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi.
- Pentru tratarea micoplasmelor şi a infecţiilor moderate doza este de 1 ml ENROFLOXACINĂ FP 10%/40 kg greutate corporală (2,5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală) timp de 3 zile.
- Pentru infecţii severe şi infecţii cu Salmonella spp. doza este de 1 ml ENROFLOXACINĂ FP 10%/20 kg greutate corporală (5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală) timp de 5 zile.
Pui şi curcani: 10 mg enrofloxacină/kg greutate corporală per zi, timp de 3-5 zile consecutive. Tratament timp de 5 zile consecutiv în infecţiile mixte şi în formele cu progresie cronică. Dacă în 2-3 zile nu se observă o ameliorare clinică, trebuie utilizată o terapie antimicrobiană alternativă având la bază testele de sensibilitate.
Câini – se administrează în apa de băut: 5 – 20 mg enrofloxacină/kg greutate corporală/zi timp de 3 – 5 zile în funcţie de severitatea bolii.
Pisici – se administrează în apa de băut: 5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală/zi timp de 3 – 5 zile în funcţie de severitatea bolii.
Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Se vor respecta dozele recomandate.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: viţei: 12 zile; purcei: 7 zile; miei, iezi: 4 zile; pui: 7 zile; curcani: 13 zile. Nu este autorizat pentru utilizarea la păsări care produc ouă pentru consum uman. Nu se administrează la păsările de înlocuire cu 14 zile înainte de începerea perioadei de ouat.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la o temperatură sub 25°C. A se proteja de lumina directă şi îngheţ. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării produsului marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după încorporarea în apa de băut: 1 zi.

ATENȚIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE):
Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:
Administrarea dozelor mari în timpul gestației poate provoca pierderea embrionului și stare toxică. Este posibil ca tratamentul infecțiilor produse de Mycoplasma spp să nu eradicheze microorganismul.

PRECAUTII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precautii speciale pentru utilizare la animale:
La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene. Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice cu răspuns insuficient sau care se preconizează că vor avea răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene. Ori de câte ori este posibil flouroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate. Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate de RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone, datorită potențialului de rezistență încrucișată. Produsul nu trebuie administrat ca atare. La administrare, pentru o bună dozare a substanței active, se va face un preamestec, ce se va dilua în apa de băut. Întrucât enrofloxacina a fost autorizată inițial pentru utilizarea la păsările de curte, a fost răspândită pe scară largă o reducere a sensibilității E.coli la flouroquinolone și o creștere a organismelor rezistente. În UE a fost raportată rezistența și Mycoplasma synoviae.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinat la animale:
A se purta mănuși de protecție. A se evita contactul cu pielea și hainele. A se spăla mâinile imediat după utilizare. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiți cu multă apă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE
Nu se utilizează la căţele în perioada de gestaţie sau lactaţie.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE
Administrarea de antacide împiedică absorbţia enrofloxacinei. Are acţiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele şi antiinflamatoarele nesteroide.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Datorită toxicităţii scăzute a enrofloxacinei pericolul supradorazii este minim. Pot să apară reacţii adverse, pasagere, de reducere a mobilităţii şi crampe.
Nu există un antidot specific pentru tratamentul supradozării. Tratamentul este simptomatic.

INCOMPATIBILITĂȚI
Nu se recomandă administrarea concomitentă a fluoroquinolonelor cu nitrofurantoin. Fluoroquinolonele măresc efectele neurotoxice ale ciclosporinelor.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Mai 2018

 
Produsul este ambalat în flacoane din PVC care conţin 50 ml şi flacoane din polietilenă care conţin 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml şi canistre din polietilenă care conţin 5 l soluţie orală. Flacoanele sunt închise cu capace din HDPE.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

MASTIKER E

MASTIKER E

SPECII ŢINTĂ: Vaci (în perioada de lactație).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: MASTIKER E- suspensie pentru administrare intramamară este indicat la vaci în perioada de

citeste mai mult

COLISTIN SULFAT FP

COLISTIN SULFAT FP

SPECII ŢINTĂ: Porcine (scroafe), miei, găini (găini ouatoare, tineret de inlocuire) și curci.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul COLISTIN SULFAT FP – soluţie

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.