ENROFLOXACINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine, porci.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Bovine Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica şi Mycoplasma spp. Tratamentul mamitelor acute severe determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul artritei asociate cu micoplasmoza acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis la bovine cu vârsta mai mică de 2 ani.


Ovine Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul mamitelor determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Staphylococcus aureus şi Escherichia coli.


Caprine Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica şi Mycoplasma spp. Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul mamitelor determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Staphylococcus aureus şi Escherichia coli.


Porci Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. şi Actinobacillus pleuropneumoniae. Tratamentul infecțiilor tractului urinar determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul sindromului de disgalaxie post-partum, PDS (sindromul MMA) determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli și Klebsiella spp.. Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanță activă:
Enrofloxacină ……………………......…………………… 100 mg
Excipienți: Alcool n-butilic, hidroxid de potasiu, apă pentru preperate injectabile.
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administreazã în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se va utiliza la cai în creştere deoarece poate produce posibile afecţiuni ale cartilajului articular.

REACŢII ADVERSE
Cu excepţia potenţialelor tulburări articulare la nivelul cartilajelor de creştere la animale imature, reacţiile adverse sunt relativ rare. Pot apare edeme tranzitorii la locul de inoculare. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Administrare intravenoasa,subcutanată sau intramusculară. Injecţiile repetate trebuie efectuate la diferite locuri de injectare.

Bovine
5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml produs/20 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 3 – 5 zile.
Artrita asociată cu micoplasmoza acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis la bovine cu vârsta mai mică de 2 ani: 5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml produs/20 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 5 zile.
Produsul poate fi administrat prin injecţie intravenoasa lenta sau subcutanat.
Mamita acută determinată de Escherichia coli: 5 mg enrofloxacină / kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml produs/20 kg greutate corporală, prin injectare intravenoasa lenta, o dată pe zi timp de două zile consecutive.
O a doua doză poate fi administrată pe cale subcutanată. În acest caz, se aplică timpul de aşteptare după injectarea subcutanată.
Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 10 ml la un singur loc de injectare subcutanată.

Ovine şi caprine
5 mg enrofloxacină / kg greutate corporala, care corespunde la 1 ml produs/20 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare subcutanată, timp de 3 zile.
Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 6 ml la un singur loc de injectare subcutanată.

Porci
2,5 mg enrofloxacină / kg greutate corporala, care corespunde la 0,5 ml produs/20 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile.
Infecţii ale tractului digestiv sau septicemie determinate de Escherichia coli: 5 mg enrofloxacină / kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml produs/20 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile.
La porci, injectarea trebuie efectuată în zona gâtului, la baza urechii.
Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 3 ml la un singur loc de injectare intramusculară.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală (gc) ar trebui să fie determinată cât mai precis posibil pentru a se evita subdozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE
Bovine:
După injecție intravenoasă: Carne si organe: 5 zile, Lapte: 3 zile
După injecţie subcutanată: Carne şi organe: 12 zile, Lapte: 4 zile.
Ovine: Carne şi organe: 4 zile, Lapte: 3 zile.
Caprine: Carne şi organe: 6 zile, Lapte: 4 zile.
Porci: Carne şi organe: 13 zile.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la o temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumină directă şi îngheţ. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Modificări degenerative ale cartilajului articular au fost observate la viţeii trataţi oral cu 30 mg enrofloxacină / kg greutate corporală timp de 14 zile.
Utilizarea enrofloxacinei la miei în creştere la doza recomandată timp de 15 zile a provocat modificări histologice ale cartilajului articular, care nu sunt asociate la semne clinice.
La utilizarea produsului trebuie să se ţină cont de politicile oficiale şi locale privind produsele antimicrobiene.
Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice care au răspuns insuficient sau care se preconizează că vor avea un răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene.
Ori de cate ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.
Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate in RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potențialului de rezistență încrucișată.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE
Poate fi utilizat in perioada de gestatie și lactatie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Administrarea de antiacide împiedică absorbţia enrofloxacinei.
Are acţiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele şi antiinflamatoarele nesteroide.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Datorita toxicităţii scăzute a enrofloxacinei pericolul supradozării este minim. Totuşi, uneori pot sa apară simptome de anorexie şi vomă. Nu există un antidot specific pentru tratamentul supradozării. Tratamentul este simptomatic.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Octombrie 2017

 
Flacoane din sticlă brună tip I care conţin 10 ml, 20 ml, 50 ml şi 100 ml. Flacoane din sticlă brună tip II x 250 ml, 500 ml. Flacoane din PP natur x 250ml, 500 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

MASTIKER E

MASTIKER E

SPECII ŢINTĂ: Vaci (în perioada de lactație).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: MASTIKER E- suspensie pentru administrare intramamară este indicat la vaci în perioada de

citeste mai mult

KANAMICINA FP 25%

KANAMICINA FP 25%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, găini, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image