ENROFLOXACINA FP 40% PREMIX

SPECII ŢINTĂ: Suine, pui de găină (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul curativ al infecţiilor primare sau secundare produse de micoplasme, germeni Gram–pozitivi și Gram–negativi sensibili la acţiunea substanţei active:
• Suine: anaerobioză, salmoneloză, pasteureloză, pneumonie enzootică.
• Pui de găină (broileri): colibaciloză, pasteureloză, salmoneloză, stafilococii, micoplasmoză.

COMPOZIŢIE:
1 g produs conţine:
Substanță activă:
Enrofloxacină………………………..………….….....................400 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consumul uman.
Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienți.

REACŢII ADVERSE:
Pot apărea pasager anorexie, vomă, diaree, convulsii. Se mai pot întâlni erupții cutanate, febră sau leucopenie, trombopenie și anemie hemolitică.
SPECII ŢINTĂ:
Suine, pui de găină (broileri)

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale orală, încorporat în furajul concentrat, individual sau în masă, în doze diferite, în funcție de afecțiune, specia și categoria de animal.
Dozele recomandate sunt următoarele:
-Suine: doza este de 5 mg substanță activă/kg greutate corporală (12,5 mg produs/ kg greutate corporală/ zi). În funcție de cantitatea de furaj consumată pe zi de animal, ținând cont de categoria de greutate, se recomandă următoarele doze:

tb

Tratamentul durează 3 – 5 zile.

-Pui de găină (broileri): doza este de 10 – 15 mg substanță activă/ kg greutate corporală/ zi ( 25 – 38 mg produs/ kg greutate corporală/ zi).
În funcție de cantitatea de furaj consumată pe zi de broileri, ținând cont de categoria de vârstă, se recomandă următoarele doze:

tb2

Tratamentul durează 3 – 5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
La administrare, pentru o bună dozare a substanței active, se va face un preamestec care se va încorpora în nutrețul concentrat. Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de câte ori este posibil pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe:
Suine: 4 zile.
Pui de găină (broileri): 4 zile.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină directă. A se păstra în loc uscat. A se păstra în ambalajul original, bine închis. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după încorporarea în furaj: 7 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene. Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice care au răspuns insuficient sau care se preconizează că vor avea răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene. Ori de câte ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor furnizate în RCP poate spori prevalenţa bacteriilor rezistente la fluoroquinolone şi poate spori eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potenţialului de rezistenţă încrucişată.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensiblitate cunoscută la enrofloxacină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. A se evita contactul cu ochii si pielea. În timpul manipulării produsului este obligatorie utilizarea echipamentului de protecție. În timpul administrării produsului nu se va bea, mânca sau fuma. În cazul contactului accidental cu pilea sau ochii, clătiți cu multă apă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU PERIOADA DE OUAT:
Nu se administrează în timpul gestației și lactației decât după efectuarea balanței beneficiu/ risc de către medicul veterinar responsabil.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Administrarea de antacide împiedică absorbţia enrofloxacinei. Are acţiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele şi antiinflamatoarele nesteroide.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI) DUPĂ CAZ:
Supradozarea poate produce simptome digestive cum ar fi voma şi diareea. O altă urmare a supradozării poate fi hemoliza. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Nu se recomandă administrarea concomitentă a fluoroquinolonelor cu nitrofurantoin. Fluoroquinolonele măresc efectele neurotoxice ale ciclosporinelor. În absența studiilor de compatibilitate, acest produs nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Animalele tratate vor fi ţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile acestora se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Septembrie 2016

 
Pungi din polipropilenă multistrat x 5 g, 10 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg și saci din LDPE/hârtie x 5 kg, 10 kg și 20 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate
 
 

Alte produse

NEOMICINA FP 40%

NEOMICINA FP 40%

SPECII ŢINTĂ: Suine, broileri.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: NEOMICINA FP 40% este recomandată la suine și broileri în tratamentul enteritelor bacteriene produse de

citeste mai mult

TILOZINA FP INJ

TILOZINA FP INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici, găini adulte.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul infecţiilor aparatului

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image