ENROFLOXACINA FP 5% SOL INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine (vitei), ovine, caprine, porci, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Viței
Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica şi Mycoplasma spp. Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul artritei asociate cu micoplasmoza acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis.
Ovine
Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul mamitelor determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Staphylococcus aureus şi Escherichia coli.
Caprine
Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica şi Mycoplasma spp. Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul mamitelor determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Staphylococcus aureus şi Escherichia coli.
Porci
Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. şi Actinobacillus pleuropneumoniae. Tratamentul infecţiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.
Câini
Tratamentul infecţiilor tractului digestiv, respirator şi urogenital (inclusiv prostatita, terapia adjuvantă cu antibiotice pentru piometru ), infecţii ale pielii şi plăgii, otită (externă / medie ), determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. şi Proteus spp.
Pisici
Tratamentul infecţiilor tractului digestiv, respirator şi urogenital (ca terapie adjuvantă cu antibiotice pentru piometru ), infecţii ale pielii şi plăgii, determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., K/ebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. şi Proteus spp.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanța activă:
Enrofloxacină.............................................................................................................50 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează În caz de hipersensibilitate la substanta activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu se administrează la câinii cu antecedente de epilepsie. A nu se administra la câini cu vârsta sub 8 luni (cei de talie mică), sub 12 luni (pentru cei de talie medie) şi 18 luni (pentru cei de talie mare).
Nu se utilizează la pisici cu vârsta sub 8 saptamani. Nu se va utiliza la cai în creştere deoarece poate produce posibile afecţiuni ale cartilajului articular.

REACŢII ADVERSE:
Ocazional la unele animale se pot observa: urticarie, tulburări gastrointestinale (vomă, diaree). Foarte rar produsul poate provoca unele modificări comportamentale (nelinişte). Animalele tinere tratate cu enrofloxacină pot suferi deteriorări ale cartilajelor articulare. Pot apare edeme tranzitorii la locul de inoculare. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Administrare intravenoasa, subcutanată sau intramusculară. Injecţiile repetate trebuie efectuate la diferite locuri de injectare.
Vitei
5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 3 - 5 zile.
Artrita asociată cu micoplasmoza acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis: 5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 5 zile.
Produsul poate fi administrat prin injecţie intravenoasa lenta sau subcutanat. Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 10 ml la un singur loc de injectare subcutanată.
Ovine si caprine
5 mg enrofloxacină / kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare subcutanată, timp de 3 zile.
Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 6 ml la un singur loc de injectare subcutanată.
Porci
2,5 mg enrofloxacină / kg greutate corporală, care corespunde la 0,5 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile. Infecţii ale tractului digestiv sau septicemie determinate de Escherichia coli: 5 mg enrofloxacină / kg de greutate corporală, care corespunde la 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile. La porci, injectarea trebuie efectuată în gât la baza urechii. Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 3 ml la un singur loc de injectare intramusculară.
Câini si pisici
5 mg enrofloxacină / kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml/10 kg greutate corporală, zilnic, prin injectare subcutanată, până la 5 zile.
Tratamentul poate fi început cu produs injectabil şi întreţinut cu enrofloxacină comprimate. Durata tratamentului trebuie să se bazeze pe durata tratamentului aprobat pentru indicaţia corespunzătoare în informaţiile despre produs a produsului comprimat.
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală ( gc ) ar trebui să fie determinată cât mai precis posibil pentru a se evita subdozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Viţei:
Dupa injecție intravenoasă: carne și organe: 5 zile
După injecţie subcutanată: carne şi organe: 12 zile.
Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.
Ovine:
Carne şi organe: 4 zile.
Lapte: 3 zile.
Caprine:
Carne şi organe: 6 zile.
Lapte: 4 zile.
Porci:
Carne şi organe: 13 zile.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor. A se păstra la o temperatură sub 25OC. A se proteja de lumină directă şi îngheţ. A se păstra în loc uscat. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Modificări degenerative ale cartilajului articular au fost observate la viţeii trataţi oral cu 30 mg enrofloxacină / kg greutate corporală timp de 14 zile. Utilizarea enrofloxacinei la miei în creştere la doza recomandată timp de 15 zile a provocat modificări histologice ale cartilajului articular, care nu sunt asociate la semne clinice. La utilizarea produsului trebuie să se ţină cont de politicile oficiale şi locale privind produsele antimicrobiene. Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice cu răspuns insufucient sau care se preconizează că vor avea un răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene. Ori de câte ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate. Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate în RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potențialului de rezistență încrucișată.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita autoinjectarea accidentală. În cazul autoinjectării accidentale obtineţi imediat asistenţă medicală şi arătaţi eticheta produsului. A se evita contactul cu ochii şi pielea. Persoanele cunoscute ca fiind sensibile la enrofloxacină sau la excipienți vor evita contactul cu produsul. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipulării produsului. După utilizare se spală bine mâinile.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE:
Nu se administrează la cățelele și pisicile gestante și/sau în perioada de lactație.

INTERACTIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACTIUNE:
Administrarea de antacide împiedică absorbţia enrofloxacinei. Are acţiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele şi antiinflamatoarele nesteroide. Trebuie avut grijă în timpul utilizării concomitente de flunixin şi enrofloxacină la câini, pentru a se evita reacţiile adverse. Scăderea clearance-ului acestor substanţe ca urmare a administrării concomitente a flunixinului şi enrofloxacinei indică faptul că aceste substanţe interacţionează în timpul fazei de eliminare. Astfel, la câini, administrarea concomitentă de enrofloxacină şi flunixin a crescut ASC şi timpul de înjumătăţire plasmatică a flunixinului şi a crescut timpul de înjumătăţire şi a redus Cmax al enrofloxacinei.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Datorita toxicităţii scăzute a enrofloxacinei pericolul supradozarii este minim. Totuşi, uneori pot sa apară simptome de anorexie şi vomă. Nu există un antidot specific. Tratamentul este simptomatic.

INCOMPATIBILITĂŢI:
In lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele tratate se vor menţine în adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecţiile de la acestea se vor colecta nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Septembrie 2016

 
Flacoane din sticlă brună tip I, prevăzute cu dop de cauciuc şi sigilate cu capsă de aluminiu, care conţin 10 ml, 20 ml, 50 ml şi 100 ml soluţie injectabilă.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ERITROMICINA FP 5% INJ

ERITROMICINA FP 5% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, porcine, găini și câini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine se recomandă pentru tratamentul afecţiunilor aparatului respirator

citeste mai mult

GENTAMICINA FP 10% INJ

GENTAMICINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine, porcine, câini și pisici, în tratamentul infecțiilor locale sau sistemice

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image