ENROFLOXACINA FP 25

SPECII ŢINTĂ: Porci, câini, pisici şi păsări (broileri şi curcani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare şi secundare ale tractusului respirator, tractusului gastro-intestinal, infecţiilor tegumentelor şi ţesuturilor moi, infecţiilor canalului auditiv extern.
• Porci: infecţii ale tractusului digestiv şi respirator cauzate de bacterii şi micoplasme (enterite, septicemii, salmoneloză, stafilococii, micoplasmoză) infecţii bacteriene secundare în enterite şi boli respiratorii de origine virală.
• Câini şi pisici: infecţii respiratorii, digestive, genito-urinare, dermatite.
• Păsări (broileri și curcani): micoplasmoză, boli bacteriene şi infecţii cronice respiratorii, colibaciloză, holeră, coriză, salmoneloză, stafilococie, hepatite, artrite.

COMPOZIŢIE:
1 comprimat conţine:
Enrofloxacină 25 mg
Excipienţi q.s.ad. 1 cpr.
Lactoză monohidrat, amidon, celuloză microcristalină, acid stearic, talc.
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se va administra la cabaline.
Nu se va administra la câinii cu antecedente de epilepsie. Nu se va administra la animalele deshidratate (poate apărea cristaluria).

REACŢII ADVERSE
La administrarea produselor pe bază de enrofloxacină s-a constatat că efectele adverse pot apărea relativ rar.
Pot apărea următoarele simptome: anorexie, vomă, diaree, dureri abdominale.
Pot apărea simptome neurologice ca: diminuarea acuităţii vizuale, ameţeli, cefalee, convulsii.
Se pot produce reacţii alergice: erupţii cutanate, fotosensibilizare, febră, leucopenie, trombopenie, anemie hemolitică.
La animalele bătrâne pot apărea semne respiratorii traduse prin deprimarea respiraţiei.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Comprimatele se administrează pe cale orală, individual sau mojarate şi înglobate în hrană, la porci, câini, pisici şi păsări (broileri şi curcani). Doza zilnică: 1 comprimat/5 kg greutate corporală (5 mg substanţă activă/kg greutate corporală).
Durata tratamentului este de 5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată caucurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe:
– porci: 7 zile;
– curcani: 12 zile;
– broileri: 5 zile.
Nu se administrează la păsările ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumină directă şi umiditate.
A se păstra în ambalajul original, bine închis.
A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Precauţii speciale pentru utilizarea la animale:
La utilizarea produsului trebuie să se ţină cont de politicile oficiale şi locale privind produsele antimicrobiene. Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecţiunilor clinice cu răspuns insuficient sau care se preconizează că vor avea un răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene. Ori de câte ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.
Utilizarea produsului care se abate de la instrucţiunile furnizate în RCP poate spori prevalenţa bacteriilor rezistente la fluoroquinolone şi poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potenţialului de rezistenţă încrucişată.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la enrofloxacină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
În caz de ingestie solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul produsului sau eticheta.
Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie și de ouat:
Este contraindicată administrarea de enrofloxacină în perioada de reproducţie întrucât poate cauza moartea embrionului.
Nu se administreză la căţelele gestante, lactante.
Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Administrarea de antacide împiedică absorbţia enrofloxacinei. Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:
Supradozarea poate produce simptome digestive cum ar fi: voma, diareea, hemoliza.
Incompatibilităţi:
Nu se recomandă administrarea concomitentă a fluoroquinolonelor cu nitrofurantoin.
Fluoroquinolonele măresc efectele neurotoxice ale ciclosporinelor. Produsul nu se va administra concomitent cu cloramfenicolul, macrolidele, tetraciclinele şi antiinflamatoarele nesteroidiene.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
10.2016

 
Ambalaj primar: Flacoane de polietilena de înaltă densitate (HDPE) cu capac de polietilenă de joasă densitate (LDPE) x 30, 50, 100 comprimate. Blister PVC/AL x 10 comprimate.
Ambalaj secundar: Cutii din carton cu 2 blistere sau 10 blistere din PVC/AL a câte 10 comprimate fiecare.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

BISULFIM PREFIX

BISULFIM PREFIX

SPECII ŢINTĂ: Suine, păsări (găini, tineret înlocuire, broileri, curcani, gâște, rațe, fazani, bibilici)

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: BISULFIM - premix se recomandă

citeste mai mult

ENROFLOXACINA FP 10% solutie orala

ENROFLOXACINA FP 10% solutie orala

SPECII ŢINTĂ: Viţei, miei, iezi, purcei, câini, pisici, pui si curcani.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat la viţei, miei, iezi, purcei în

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image