Logo Farmavet

GENTAMICINA FP 50%

SPECII ŢINTĂ: Suine, tineret bovin (viței).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor bacteriene gastrointestinale (gastrite, enterite, dizenterii, enterocolite la suine și tineret bovin (viței) cauzate de cauzate de germeni sensibili la gentamicină.

COMPOZIŢIE:
1 g pulbere conţine:
Substanță activă:
Gentamicină sulfat..............….…..…..…… 500 mg
Excipienți:
Acid citric monohodrat.............................10 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se utilizează la animalele care prezintă hipersensibilitate la gentamicină sau la excipienți. Se va administra cu prudență la animalele cu afecțiuni renale grave.

REACŢII ADVERSE:
Aminoglicozidele pot produce blocaj neuromuscular, edem facial, neuropatie periferică şi reacţii de hipersensibilitate. Rareori se pot produce efecte hematologice şi hepatice.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE:
Suine:
Produsul se administrează diluat în apa de băut în următoarele doze:
- Colibaciloză: 1 g pulbere/ 10 l apă de băut/ zi (sau 0,1 g pulbere/ 10 kg greutate corporală/ zi, respectiv 4 mg gentamicină/ kg greutate corporală/ zi) divizat în două doze administrate la interval de 12 ore.
- Dizentrie: 2 g pulbere/ 10 l apă de băut/ zi divizat în doua doze/ zi
Tratamentul durează 3 – 5 zile.
Tineret bovin (viței):
Produsul se administrează diluat în apă sau lapte în următoarele doze:
- În prima zi: 1 g pulbere/ 100 kg greutate corporală (4 mg gentamicină/ kg greutate corporală), de doauă ori pe zi
- În următoarele zile: 1 g pulbere/ 100 kg greutate corporală (4 mg gentamicină/ kg greutate corporală), o data pe zi
Tratamentul durează 3 – 5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pulberea orală nu trebuie administrată ca atare. Pentru a asigurarea unei doze corespunzătoare se va aprecia corect greutatea animalelor pentru a se evita subdozarea sau supradozarea. Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate, se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului. Apa medicamentată se va prepara zilnic și va constitui singura sursă de apă pe perioada tratamentului.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: Tineret bovin (viței), suine: 14 de zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra în ambalajul original bine închis, în locuri uscate, la temperaturi mai mici de 25OC, ferit de acțiunea directă a luminii și de îngheț. A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe ambalaj. Perioada de valabilitate după prima dechidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare în apa de băut: 1 zi.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):
Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauții speciale pentru utilizarea la animale
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate. La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile antimicrobiene oficiale și locale. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP conduce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate determina scăderea eficacității tratamentulor ca urmare a rezistenței încrucișate.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate la substanța activă sau la excipienți vor evita contactul cu produsul. A se evita contactul produsului cu ochii și pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălați imediat cu multă apă. În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE:
După administrare gentamicina se regăsește în lapte. Nu există informații disponibile privind acțiunea nocivă a gentamicinei administrate pe cale orală asupra animalelor gestante. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/ risc efectuată de catre medicul veterinar responsabil.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE
Aminoglicozidele trebuie utilizate cu precauţie împreună cu alte medicamente neurotoxice, nefrotoxice şi ototoxice: amfotericin B, bacitracina (uz parental), polimixin B.
La utilizarea împreună cu antibiotice beta-lactamice se poate produce sinergism contra Pseudomonas aeruginosa și enterococci. Asocierea (sinergism) dintre aminoglicozidele și peniciline, cefalosporine, este deosebit de bună în terapie, întrucât în urma distrugerii peretelui celular de către acestea, aminoglicozidele pătrund mai bine în interiorul celulei microbiene.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDORTURI), DUPĂ CAZ
În cazul unei supradozări accidentale se recomandă administrarea de carbenicilin sau ticarcilin în doză de 12 – 20 g/zi. Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂȚI:
Gentamicina este incompatibilă în soluție cu: amfotericina B, benzilpenicilina, ampicilina, carbencilina, cefalotina, cloramfenicol, hemisuccinat, heparina, sulfadiazina, cloxacilina, fiind posibilă apariția precipitatelor. Sărurile (de sodiu, calciu, potasiu), sulfații, clorurile, fosfații și nitrații diminuează considerabil efectul gentamicinei, din această cauză nu se recomandă combinarea cu alte produse.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toate durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor folosi la fertilizarea solului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
10.2016

 
Pungi din polipropilenă multistrat x 50 g, 100 g, 250 g, 500 g și 1000 g. Pungi PE/hârtie cu x 5 kg, 10kg, 20 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

OXITETRACICLINA FP 90%

OXITETRACICLINA FP 90%

SPECII ŢINTĂ: Suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, câini, păsări (pui broileri, găini, curci, raţe, gâşte), peşti.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: OXITETRACICLINA

citeste mai mult

SULFAMETROPRIM

SULFAMETROPRIM

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul SULFAMETOPRIM comprimate este indicat pentru câini şi pisici în tratamentul afecţiunilor

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.