Logo Farmavet

LINCOMICINA SPECTINOMICINA 5/10

SPECII ŢINTĂ: Suine, viţei, ovine, caprine, câini, pisici, păsări (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul bolilor cauzate de germeni sensibili la lincomicină şi spectinomcină.
Suine: dizenterie, colită spirochetică, enterită proliferativă, infecţii cu Mycoplasma spp. (artrite, pneumonii), enterite cu E. coli, Salmonella, rujet.
Viţei: infecţii ale tractusului respirator superior, pneumonii, enterite.
Ovine, caprine: dermatită contagioasă interdigitală, infecţii respiratorii.
Câini şi pisici: infecţii ale tractusului respirator (tonsilite, laringite, faringite, bronşite, pneumonii), dermatite, abcese, infecţii ale tractusului urinar, metrite.
Păsări (broileri): BRC, coriză, aerosaculite, enterite, infecţii cu E. coli, Salmonella, artrite, septicemii.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanțe active:
Lincomicină (sub formă clorhidrat) ....50 mg
Spectinomicină (sub formă clorhidrat) .…100 mg
Excipienţi: Alcool benzilic............................10 mg
Apă pentru preparate injectabile.
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Ocazional la locul injectarii poate să apară durere. Produsul poate da reacţii tranzitorii manifestate prin diaree, scaune moi sau lipsa poftei de mâncare.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează intramuscular sau subcutanat (la păsări).
Suine: 1 ml produs/10 kg greutate corporală zilnic timp de 3 – 7 zile consecutiv.
Viţei: 1 ml produs/10 kg greutate corporală, administrat la 12 ore în prima zi de tratament.
Tratamentul se continuă timp de 2 – 4 zile cu administrare zilnică la 24 de ore.
Ovine, caprine: 1 ml produs/10 kg greutate corporală, administrat la 24 de ore timp de 3 zile.
Câini şi pisici: 1 ml produs/5 kg greutate corporală. Tratamentul se repetă la 12 – 24 ore timp de maxim 21 de zile.
Păsări (broileri): 0,5 ml produs/2,5 kg greutate corporală, administrat subcutan timp de 3 zile
consecutiv.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru asigurarea unei doze corespunzătoare se va aprecia corect greutatea animalelor, pentru a se evita subdozarea sau supradozarea.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: Suine, viţei, ovine, caprine – 12 zile.
Broileri: 10 zile.
Lapte: Ovine, caprine – 2 zile
Nu este permisă utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25OC.
A se proteja de lumină.
A se feri de îngheţ.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.
Perioada de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate.
Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate.
În timpul tratamentului pentru a evita deshidratarea se va asigura un aport de lichide corespunzător.
În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A se evita contactul produsului cu ochii şi pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălaţi imediat cu apă.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Animalele tratate se vor menţine în adăposturi în toată perioada tratamentului iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

ALTE INFORMAŢII:
Acţiune farmacoterapeutică:
Produs cu o compoziţie specială, obţinut din combinaţia Lincomicinei cu Spectinomicina, antibiotice cu mod de acţiune sinergic, care asigură un spectru larg antibacterian faţă de bacterii Gram–negative şi Gram–pozitive (Salmonella, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, E. coli, Haemophilus, Bordetella, Actinobacillus, Fusobacterium, Bacteroides, Staphylococcus, Streptococcus, Erysipelothrix, Clostridium, Actinomices, Corynebacterium, Nocardia etc.), spirochete (Brachyspira etc.), micoplasme etc.
După administrarea parenterală produsul difuzează rapid în ţesuturi, atingând concentraţii terapeutice după 1 – 2 ore de la administrare.

 
Flacoane din sticlă/polipropilenă brună cu 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml prevăzute cu dop de cauciuc şi capsulă de metal sau fiole cu 5 ml şi 10 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercilizate.
 
 

Alte produse

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi câini

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul se recomandă pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi

citeste mai mult

FLORFENICOL FP 10%

FLORFENICOL FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Porcine, găini (broileri, tineret de inlocuire).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat la:
Porcine: pleuropneumonie (Actinobacillus

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.