LINCOVET 10

SPECII ŢINTĂ: Viței, ovine, suine, găini, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul infecţiilor primare şi secundare determinate de germeni sensibili la acţiunea lincomicinei:
Viţei: enterite şi afecţiuni respiratorii.
Ovine: afecţiuni respiratorii.
Suine: dizenterie, enterite ( E. Coli, Clostridium perfringens), pneumonie enzootică.
Găini: enterite determinate de S. typhimurium şi E. coli.
Câini şi pisici: afecţiuni respiratorii, cutanate, urinare, metrite.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanță activă
Lincomicină (sub forma clorhidrat) …………………………………...100 mg
Excipienţi:
Alcool benzilic ………………………………………….………………………..9,5 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează la cabaline şi la animalele de laborator (iepuri, hamsteri, cobai). Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Rar produsul provoacă diaree pasageră. Dureri tranzitorii la locul injecţiei s-au semnalat ocazional în cazul administrării intramusculare. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Viţei, ovine, suine: 1 ml produs/10 kg greutate corporală, respectiv 10 mg lincomicină (sub formă clorhidrat)/kg greutate corporală, administrat intramuscular zilnic, timp de 3 – 7 zile consecutiv.
Găini: 0,5 ml produs/2,5 kg greutate corporală, respectiv 20 mg lincomicină (sub formă clorhidrat)/kg greutate corporală, administrat subcutanat zilnic, timp de 3 zile consecutiv.
Câini, pisici: 1 ml produs/5 kg greutate corporală, respectiv 20 mg lincomicină (sub formă clorhidrat)/kg greutate corporală (administrat intramuscular, subcutanat), o dată pe zi sau jumătate de doză de două ori pe zi, timp de 3 – 5 zile consecutiv.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru a asigura o dozare corectă și pentru a evita subdozarea, greutatea corporală a animalelor trebuie determinate cât mai precis posibil.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: viţei, ovine, suine, găini – 3 zile.
Lapte: 60 ore.
Ouă: 2 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumină. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Nu există.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea suscebilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia va trebui să aibă la bază informaţiile epidemiologice locale despre susceptibilitatea bacteriilor ţintă. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.
Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor furnizate în RCP poate duce la creşterea prevalenței bacteriilor rezistente la lincomicină şi la scăderea eficienței tratamentului din cauza posibilității de apariție a rezistenței încrucişate.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
A se evita contactul produsului cu ochii şi pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălaţi imediat cu apă.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:
Poate fi utilizat în perioada de gestație, lactație și ouat.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE
Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂȚI
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR:
Animalele tratate vor fi ţinute în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile colectate nu se vor deversa în cursuri de apă şi nu se vor folosi la fertilizarea solului. Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
04.2018

 
Flacoane din sticlă sau polipropilenă brună x 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, flacoane din PP natur x 250 ml, 500 ml, prevăzute cu dop de cauciuc şi capsulă de metal.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

TILOZINA FP INJ

TILOZINA FP INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici, găini adulte.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul infecţiilor aparatului

citeste mai mult

AMPICILINĂ FP 60%

AMPICILINĂ FP 60%

pulbere orală

SPECII ŢINTĂ: Suine şi pui de găinăAmoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se utilizează la suine și pui de găină (broileri) pentru tratamentul infecțiilor

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image