LIN-SPE-MIX 880

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Porcine
În tratamentul enteritelor provocate de/sau asociate cu Brachyspira hyodysenteriae (dizenterie porcină) și pentru tratamentul și prevenirea enteropatiei proliferative porcine cauzată de Lawsonia Intrecellularis (ileita) asociată cu Escherichia coli, Salmonella spp. şi alte bacterii sensibile la combinaţia lincomicină – spectinomicină. În tratamentul pneumoniilor provocate de către micoplasme. Tratamentul sindromului MMA la scroafe.
Pui de găină (broileri)
Tratamentul bolii respiratorii cronice provocate de micoplasme (Mycoplasma gallisepticum) şi al corizei. Tratamentul infecțiilor digestive cu Escherichia coli și al enteritei necrotice.

COMPOZIŢIE:
1 g pulbere conţine:
Substanțe active:
Lincomicină (sub formă de lincomicină clorhidrat monohidrat)...............................293,3 mg
Spectinomicină (sub formă de spectinomicină diclorhidrat pentahidrat)................293,3 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la oricare dintre substanțele active sau la excipient. Nu se utilizează în caz de disfuncții hepatice. Nu se utilizează la cabaline, rumegătoare, iepuri, cobai, hamsteri, porci de Guineea, chinchilla, deoarece ingestia de lincomicină de către aceste specii poate avea ca efect apariția unor tulburări gastrointestinale severe.

REACŢII ADVERSE
Ocazional, în decursul primelor 2 zile de tratament, se poate constata apariţia fecalelor moi şi/sau o uşoară inflamaţie şi iritare a anusului dar aceste reacţii sunt trecătoare. Foarte rar la porci se observă o înroşire a pielii şi apariţia unor uşoare stări de agitaţie. Aceste semne dispar în decurs de 5–8 zile, fără a fi necesară întreruperea tratamentului.
Au fost, deasemenea observate cazuri rare de iritabilitate/excitație, erupții cutanate sau prurit. Reacțiile alergice de hipersensibilitate sunt rare, dar pot să apară și necesită întreruperea tratamentului cu acest produs medicinal veterinar. Trebuie instaurat un tratament simptomatic.
Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:
-Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale prezintă reacții adverse în timpul tratamentului)
-Frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 la 100 de animale)
-Mai puțin frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale la 1000 de animale)
-Rare (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale la 10.000 de animale)
-Foarte rare (mai puțin de 1 animal la 10.000 de animale, inclusiv rapoartele izolate).
Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul LIN-SPE-MIX 880 se administrează pe cale orală, prin diluare în apa de băut.
Porcine:
Pentru tratamentul enteritelor: 150 g produs ( 88 g substanţe active) / 1000 litri, timp de 5-7 zile (8 - 11 mg substanțe active/kg greutate corporală /zi).
Pentru tratamentul pneumoniilor: 175 -200 g produs (103-117 g substanţe active) / 1000 litri, timp de 5 -7 zile.
Pentru tratamentul MMA la scroafe: 75 -150 g produs (44 - 88 g substanţe active) / 1000 litri apa de băut, timp de 5 -7 zile ante-partum şi 3-5 zile post-partum.
Pui de găină (broileri):
Tratamentul și controlul afecțiunilor digestive și respiratorii: 75 - 150 g pulbere (44 - 88 g substanțe active) / 1000 litri apă de băut timp de 5 – 7 zile (5,8 - 17,6 mg substanțe active/ kg greutate corporală /zi).

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru a asigura o dozare corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai exact posibil pentru a evita subdozarea. Consumul de apă medicamentată depinde de starea fiziologică și clinică a animalelor. Pentru a obține o dozare corectă, concentrația de substanțe active trebuie ajustată în mod corespunzător. Consumul de apă trebuie monitorizat frecvent. Apa medicamentată trebuie să fie singura sursă de apă de băut pentru animale, pe întreaga durată a perioadei de tratament. Apa de băut medicamentată trebuie preparată proaspăt la fiecare 24 ore. După încheierea perioadei de tratament, sistemul de alimentare cu apă trebuie curățat adecvat pentru a evita consumul de cantități sub-terapeutice de substanțe active.

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: Porci: 5 zile; Pui de găină (broileri): 3 zile. Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman. Animalele destinate consumului uman nu vor fi sacrificate în cursul tratamentului.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se feri de îngheţ. A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumina directă. A se păstra în ambalajul bine închis. A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă. A se păstra în loc uscat. După deschidere/desigilare se va utiliza până la 3 luni. După diluare în apa de băut se va utiliza până la 24 ore.

ATENȚIONARE SPECIALĂ
Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:
Consumul de apă de băut medicamentată poate fi afectat de severitatea bolii. În cazul unui consum insufucient de apă, porcii trebuie tratați parenteral.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea susceptibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe plan local pe informațiile epidemiologice despre susceptibilitatea bacteriilor țintă. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la substanțele active și poate scădea eficacitatea tratamentului din cauza potențialului de rezistență încrucișată. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale. Utilizarea repetată sau prelungită trebuie evitată prin îmbunătățirea managementului fermei și a practicilor de igienă.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Acest produs conține lincomicină și lactoză monohidrat, oricare dintre aceștia putând provoca reacții alergice la unele persoane. Persoanele cu hipersensinbilitate cunoscută la lincomicină sau orice altă lincosamidă sau lactoză monohidrat trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Trebuie să aveți grijă să nu ridicați și să nu inhalați praf. Trebuie evitat contactul cu pielea și ochii. În timpul manipulării și amestecării produsului trebuie purtat echipament individual de protecție alcătuit din măști antipraf aprobate (fie o mască respiratorie, de unică folosință, coformă cu standardul European EN 149, fie un aparat respirator conform standardului European En 140 cu filtru EN 143), mănuși și ochelari de protecție. Dacă după expunere apar simptome respiratorii, solicitați sfatul medicului și arătați-i această atenționare. În cazul expunerii accidentale a pielii, ochilor sau mucoaselor, spălați bine zona afectată cu multă apă. Dacă după expunere apar simptome cum ar fi erupția cutanată sau iritația persistentă a ochilor, consultați imediat medicul și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. Spălați-vă mâinile și orice parte de piele expusă cu apă și săpun imediat după utilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul manipulării produsului.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită în timpul gestației și lactației. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea risc-beneficiu efectuată de medicul veterinar respunsabil.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se administrează împreună cu macrolide sau alte bactericide. Nu se asociază cu relaxanţi musculari sau cu substanţe anestezice, risc de blocaj neuromuscular. Nu se asociază cu diuretice, în special cu furosemid, risc de creştere a ototoxicităţii.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Nu se vor depăși dozele recomandate. În caz de supradozare tratamentul este simptomatic.

INCOMPATIBILITĂȚI MAJORE
În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Pungi din polipropilenă multistrat x 20 g, 50 g, 100 g, 150 g, 250 g, 300 g, 450 g, 500 g, 1000 g, 1500 g, saci din polietilenă de joasă densitate x 4,5 kg (ambalaţi secundar în găleţi de plastic cu capac) şi saci din polietilenă de joasă densitate/hârtie cu 1,5 kg, 20 kg produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

NEOXIGAL

NEOXIGAL

SPECII ŢINTĂ: Găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat la găini pentru tratamentul infecţiilor bacteriene, gastrointestinale şi infecţiilor

citeste mai mult

LINCOMICINA FP 11%

LINCOMICINA FP 11%

SPECII ŢINTĂ: Porci, păsări (găini, curcani, rate, găște, porumbei).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La porci:
- în prevenire și tratamentul enteritelor produse de

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image