HELMIZOL A 10

SPECII ŢINTĂ: Bovine.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: HELMIZOL A 10 este recomandat pentru tratamentul următoarelor endoparazitoze la bovine produse de:
-Nematode gastrointestinale: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Bunostomum spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Toxocara spp.;
- Nematode pulmonare: Dictyocaulus spp.;
- Cestode: Moniezia spp.;
- Trematode adulte: Fasciola spp., Dicrocoelium spp., Paramphistomum spp.

COMPOZIŢIE:
100 ml suspensie conţin:
Substanţă activă:
Albendazol…………...…….......................................10 g
Excipienţi:
Acid benzoic……....…..........……………...………........0,8 g
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.


REACŢII ADVERSE
Nu s-au semnalat la dozele recomandate. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale orală, utilizând dispozitive uzuale, dozele recomandate fiind următoarele (1 ml suspensie corespunde la 100 mg albendazol):
Bovine:
Se administrează 7,5 ml produs / 100 kg greutate corporală, corespunzător la 7,5 mg albendazol / kg greutate corporală.
Pentru tratamentul formelor mature de trematode cât şi a formelor larvare de Ostertagia spp., doza se măreşte la 10 ml produs / 100 kg greutate corporală, adică 10 mg albendazol/kg greutate corporală.
Repetarea tratamentului se stabileşte de medicul veterinar în funcţie de ciclul biologic al paraziţilor. Pentru o administrare corectă, trebuie determinată corespunzător greutatea animalului şi acurateţea dispozitivului de dozare. Animalele tratate colectiv, în sensul evitării sub sau supradozării, vor fi grupate în funcţie de greutatea corporală. Nu este necesară o dietă specială înainte sau după tratament.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
A se agita flaconul înainte de utilizare.


TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: 10 zile.
Lapte: 72 ore.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumina directă. A se feri de îngheţ. A se păstra în ambalajul original. A se păstra ambalajul bine închis. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.


ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Trebuie avut grijă pentru evitarea următoarelor practici, deoarece ele cresc riscul de dezvoltare a rezistenţei şi pot ajunge în final la o terapie ineficientă:
- utilizarea prea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă, pe o perioadă mai lungă de timp;
- subdozarea, ce poate fi datorată subestimării greutăţii corporale, greşelilor de administrare a produsului sau lipsei recalibrării dispozitivului de dozare (dacă există).
Cazurile de suspiciune a rezistenţei la antihelmintice trebuie investigate utilizând teste pozitive (ex.: testul de numărare a ouălelor în fecale).
Dacă rezultatele testelor sugerează rezistenţa la un anumit antihelmintic ar trebui utilizat un antihelmintic ce aparţine unei clase farmacologice diferite şi care are un mecanism diferit de acţiune.
Precauții speciale pentru utilizare:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Nu există.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii şi pielea. A se spăla mâinile şi orice alte părţi ale corpului care au intrat în contact cu produsul. În caz de ingestie, contact accidental cu pielea, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi acestuia prospectul produsului sau eticheta. Persoanele cu hipersensibilitate crescută la albendazol trebuie să evite contactul cu produsul.
Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie:
Nu se utilizează în prima lună de gestaţie. Poate fi utilizat în perioada de lactaţie.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Nu se cunosc.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:
Se vor respecta dozele recomandate.
Incompatibilităţi:
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Pentru împiedicarea difuzării pe păşune, odată cu fecalele, a substanţei active din medicament, recomandăm ca pe perioada tratamentului, animalele să fie ţinute în padoc, iar materiile fecale vor fi depozitate la platforma de gunoi pentru a fi inactivate biologic şi chimic.

 
Flacoane din polietilenă (HDPE) cu 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l și bidoane din polietilenă (HDPE) cu 2 l, 5 l produs şi canistre din polietilenă (HDPE) cu 1 l, 10 l, 20 l, 60 l produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

NEOMICINA FP 40%

NEOMICINA FP 40%

SPECII ŢINTĂ: Suine, broileri.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: NEOMICINA FP 40% este recomandată la suine și broileri în tratamentul enteritelor bacteriene produse de

citeste mai mult

NEOXIVIT

NEOXIVIT

SPECII ŢINTĂ: Viţei, purcei, miei.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul infecţiilor digestive produse de germeni sensibili la oxitetraciclină şi neomicină la

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image