IVER-MIX

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: IVER–MIX premix se administrează pentru tratamentul şi controlul urmatoarelor parazitoze produse de:
- Nematode gastrointestinale: Ascaris suum, Hyostrogylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi, Trichocephalus suis.
- Nematode pulmonare: Metastrongylus spp.
- Nematode renale: Stephanurus dentatus.
- Păduchi: Haemotopinus suis.
- Acarieni: Sarcoptes scabiei var. suis.

COMPOZIŢIE:
100 g premix conţin:
Ivermectină ………………….…….........................0,6 g
Excipient: Amidon de porumb.
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.


REACŢII ADVERSE:
Nu se cunosc. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Doza zilnică recomandată este de 100 mcg ivermectină/kg greutate corporală, timp de 7 zile (333 g IVER–MIX/tona de furaj). O bună omogenizare a premixului se realizează facând un preamestec din 1 kg IVER–MIX premix cu 14 kg de furaj. Acest preamestec trebuie adăugat în furajul finit într-o proporţie de 5 kg/tona de furaj (se obţine un furaj medicamentat cu concentraţia de 2 ppm ivermectină). Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cu acurateţe cât mai mare. Dacă animalele vor fi tratate colectiv, acestea trebuie grupate în funcţie de greutatea corporală pentru a evita subdozarea şi supradozarea. Produsul se administrează pe cale orală în furajul combinat.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Produsul nu trebuie administrat ca atare. La administrare, pentru o bună dozare a substanţei active, se va face un preamestec care se va încorpora în furaj.


TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: 5 zile.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatura mai mică de 25°C. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină directă. A se păstra în loc uscat. A se păstra în ambalajul original. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate a produsului aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după încorporare conform indicaţiilor: 7 zile.


ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Animalele tratate nu trebuie să intre în contact cu animalele infestate, cu adăposturile sau solul contaminat deoarece pot fi reinfestate şi retratarea să fie necesară. Efectul ivermectinei asupra râiei nu este imediat de aceea trebuie evitat contactul animalelor tratate cu cele netratate timp de cel puţin o săptamână. Deoarece ouăle de păduchi nu sunt afectate de ivermectină şi eclozarea lor poate dura până la trei săptamâni, poate fi necesară repetarea tratamentului. Se recomandă evitarea următoarelor practici deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare al rezistenţei paraziţilor şi pot face terapia ineficientă:
- Utilizarea prea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceiaşi clasă, pe o perioadă prea mare.
- Subdozarea datorită subestimării greutăţii corporale, administrarea incorectă a produsului, decalibrarea echipamentului de dozare (dacă se foloseşte).
Cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie investigate în continuare folosind testele specifice (ex. Testul reducerii ouălor din fecale). Atunci când rezultatele testelor dovedesc rezistenţa la un anumit antihelmintic, trebuie folosit un antihelmintic care aparţine unei alte clase farmacologice şi care are alt mod de acţiune. Rezistenţa la lactonele macrociclice (care include avermectina, ivermectina) a fost raportată la Cooperia spp. la bovine în cadrul UE şi alte specii parazite în afara UE. Motiv pentru care, utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informaţii locale de natură epidemiologică referitoare la susceptibilitatea nematodelor şi recomandări despre modalitatea de a limita evoluţia rezistenţei la antihelmintice. Produsul nu trebuie administrat ca atare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Produsul nu trebuie administrat ca atare. La administrare, pentru o bună dozare a substanţelor active, se va face un preamestec care se va încorpora în furaj.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii şi pielea. A se spăla mâinile şi orice alte părţi ale corpului care au intrat în contact cu produsul.


UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE ŞI LACTAŢIE:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie sau lactaţie.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se cunosc.


SUPRADOZARE:
În cazul supradozării poate apăre o intoleranţă, manifestată prin simptome parasimpaticotonice (letargie, ataxie, tremurături musculare şi midriază).


INCOMPATIBILITĂŢI:
Nu se cunosc.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Pentru împiedicarea difuzării în mediu, odată cu fecalele, a substanţei active din medicament, recomandăm ca pe perioada tratamentului, animalele să fie ţinute în padoc/grajd, iar dejecţiile nu vor fi utilizate la fertilizarea solului. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de
eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.


ALTE INFORMAŢII:
Acţiune farmacoterapeutică
IVER – MIX premix prin componenta sa activă -ivermectina, acţionează atât asupra endoparaziţilor (nematode), cât şi asupra ectoparaziţilor suinelor.
Ivermectina este un derivat al avermectinei, izolată din produsul obţinut prin fermentarea unei actinomicete numită Streptomyces avermitilis. La nematode, ivermectina stimulează elaborarea de GABA (acid gamma aminobutiric), la nivelul sinapselor neuronale şi intensifică legătura GABA la receptorii specifici întrerupând astfel transmiterea influxului nervos la nivelul joncţiunilor nervoase, paralizând şi omorând parazitul. La artropode, întreruperea influxului nervos se produce la nivelul sinapsei neuro-musculare. Aceasta conduce la paralizia şi moartea parazitului. IVER – MIX premix se acumulează în special la nivelul urechii, mai precis în cerumenul auricular, acolo unde Sarcoptes scabie var. suis are abilitatea de a se adăposti şi unde celelalte produse nu reuşesc să fie eficiente.

 
Produsul este ambalat în pungi din polipropilenă multistrat conţinând 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg sau saci din PE/hârtie cu 5 kg, 10 kg, 15 kg produs.
 
 

Alte produse

ENROFLOXACINA FP  5 g/100 g PREMIX

ENROFLOXACINA FP 5 g/100 g PREMIX

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină și curci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare sau secundare produse de germeni Gram–pozitivi

citeste mai mult

NEOTYL

NEOTYL

SPECII ŢINTĂ: Bovine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul mastitelor (mamitelor) cu exprimare clinică (acute, subacute şi cronice) în perioada de lactaţie, cât

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image