Logo Farmavet

LEVASOL

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, porcine, pui de găină (broileri), curcani, rațe și porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: La bovine, ovine, suine se administrează în tratamentul şi controlul infestaţiilor parazitare produse de:
- paraziţi pulmonari: Dictyocaulus spp, Metastrongylus spp şi Protostrongylus spp.
- nematode gastrointestinale: Haemonchus spp., Cooperia spp., Bunostromum spp., Nematodirus spp, Oesophagostomum spp, Strongyloides spp şi Ascaris spp.
La pui de găină (broileri), curcani, rațe și porumbei care nu sunt destinați consumului uman este indicat în tratamentul şi controlul infestaţiilor cauzate de stadiile larvare şi adulte ale următorilor paraziţi: Ascaridia spp, Heterakis gallinarum, Capillaria spp şi Syngamus trachea.

COMPOZIŢIE:
1 ml produs conţine :
Substanţa activă:
Levamisol clorhidrat …………………………………100 mg
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat ……………………………...2 mg
Propil parahidroxibenzoat……………………….…..0,2 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează pentru animalele cu afectiuni hepatice sau renale severe. Nu se utilizează pentru animalele cu afecţiuni sanguine preexistente. Nu se utilizează pentru animalele deshidratate, stresate sau foarte slăbite. Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.


REACŢII ADVERSE
Efectele secundare ale levamisolului sunt rare dacă acesta se administrează în dozele recomandate. Pot apare spumozităţi bucale sau salivaţie. Aceasta reacţie este observată ocazional şi va dispărea după câteva ore de la administrare. Animalele care prezintă afecţiuni serioase pulmonare determinate de infestaţii parazitare intense, pot reacţiona prin tuse şi vomă. Aceste simptome sunt determinate de migrarea paraziţilor din pulmon şi durează mai multe ore. Dacă observaţi orice reacţie adversă chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează oral, în apa de băut, administrare unică.
Bovine, ovine:
7,5 mg substanţă activă/kg greutate corporală
Administrare individuală: 0.75 ml produs /10 kg greutate corporală
Porcine:
10 mg substanţă activă/kg greutate corporală
Administrare masală: 1 l produs / 1000 l apă de băut
Pui de găină (broileri), curcani, rațe:
20-30 mg substanță activă / kg greutate corporală
-10 -15 ml /10 litri de apă de băut
-1-1,5 litri / 1000 litri apă de băut
Porumbei care nu sunt destinați consumului uman:
1,6 ml produs / 2 litri apă de băut ( cantitate pentru 20 porumbei). În situaţii de infestaţii masive tratamentul se repetă după 7-10 zile. Ingerarea apei medicamentate depinde de condițiile clinice ale animalelor. Pe perioada tratamentului la animale se va administra numai apă de băut medicamentată. Pentru a asigura o dozare corectă, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil. Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Nu utilizați produsul dacă observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar.


TIMP DE AŞTEPTARE
Carne si organe: Bovine, ovine : 11 zile
Porcine : 10 zile
Pui de găină (broileri), curcani, rațe : 4 zile
Nu este autorizată utilizarea la animalele în lactaţie care produc lapte pentru consum uman. Nu este autorizată utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman. Nu se utilizează la porumbeii a căror carne este destinată consumului uman.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25 0C. A se păstra în ambalajul original. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină . A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după diluare conform indicaţiilor: 24 ore

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă
Trebuie evitate următoarele practici, deoarece acestea cresc riscul dezvoltării rezistenței și în cele din urmă conduc la ineficienţa tratamentului:
- utilizarea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă pe o perioadă îndelungată de timp .
- subdozarea, care poate rezulta din subestimarea greutății corporale a animalelor.
Cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie să fie investigate prin metode adecvate (ovocoproscopie, etc.). Dacă rezultatele testelor indică clar instalarea rezistenţei față de un anumit antihelmintic, se va utiliza un alt antihelmintic din altă clasă clasă farmacologică și care are un mod diferit de acţiune.
Este recomandabil ca dehilmintizările să se inițieze după efectuarea examenelor coproparazitologice, coroborate cu examenele clinice.


PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauții speciale pentru utilizare la animale
Pentru a-si păstra calitățile terapeutice, apa medicamentată trebuie preparată chiar înainte de administrare. Nu se efectuează tratamentul în timpul năpârlirii atât la păsările ouătoare cât și la porumbeii care au cuib. La porumbei nu se recomandă aplicarea tratamentului în timpul sezonului de împerechere sau al celui de curse. Pentru reușita acțiunii de deparazitare și prevenirea reinfestărilor, animalele se vor trata simultan și se mențin în adăposturi minim 48 ore după tratament, timp în care se vor aplica măsuri de sanitizare prin curățenie mecanică a adăposturilor, dezinfecție și dezinsecție, iar materiile fecale se vor denatura.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul. În caz de ingestie accidentală solicitați sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului. La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal. A nu se mânca, bea sau fuma când se utilizează acest produs. După administrarea produsului se recomandă spălarea mâinilor.


UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAȚIEI, LACTAȚIEI SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.


INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE
A se evita administrarea simultană a levamisolului cu cloramfenicol. A se evita asocierea levamisolului cu antihelmintice de tip nicotinic (pyrantel, morantel, dietilcarbamazină) sau cu inhibitori ai colinesterazei, cum ar fi compuşii organofosfatici şi neostigmina. Levamisolul poate fi administrat concomitent cu vaccinuri sau agenți antimicrobieni, acesta poate crește reacția de imunizare la vaccinurile antibrucelozice, mărind eficacitatea acestora.


SUPRADOZARE
În cazul supradozării semnele clinice sunt asemănătoare intoxicaţiei cu organofosfaţi: hipersalivaţie, hiperestezie, iritabilitate, depresia sistemului nervos central, dispnee, defecare şi urinare necontrolată, colaps. Intoxicaţia la păsări se manifestă prin depresie, ataxie, paralizia aripilor sau a picioarelor, midriaza sau regurgitarea care nu este considerată periculoasă. Supradozarea poate apărea în timpul verii, dacă nu se ajustează doza administrată, deoarece cantitatea de apă îngurgitată este mai mare. Dacă se observă simptomele descrise, se întrerupe tratamentul şi se consultă medicul veterinar. Antidotul în cazul intoxicaţiilor cu levamisol este ATROPINA.


INCOMPATIBILITĂȚI MAJORE
În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Flacoane din PET x 50 ml, PET/HDPE x 100 ml, PET x 200 ml, PET x 250 ml, HDPE x 500 ml, HDPE x 1l şi canistre din HDPE x 1l, HDPE x 5l, HDPE x 10l.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

PENSTREP PRO

PENSTREP PRO

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, suine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Bovine, ovine: leptospiroză, colibaciloză, salmoneloză, pasteureloză, enterite

citeste mai mult

BISULFIM COMPRIMATE

BISULFIM COMPRIMATE

SPECII ŢINTĂ: Comprimate pentru câini şi pisici

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat la câini și pisici în tratamentul infecțiilor bacteriene primare

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.