PANAFEN

SPECII ŢINTĂ: Cabaline care nu sunt destinate consumului uman, bovine, ovine, caprine.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se administrează în tratamentul infestaţiilor parazitare:
• Cabaline:
– nematode gastrointestinale: Strongyloides spp.
– trematode: F. hepatica.
• Bovine, ovine şi caprine:
– nematode pulmonare: Dictyocaulus viviparus.
– nematode gastrointestinale: Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp., Cooperia spp., Bunostromum spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Neoascaris vitellorum şi Trichuris spp.
– trematode: F. hepatica.

COMPOZIŢIE:
1 ml suspensie conţine:
Substanța activă:
Fenbendazol…………………….....................…..………...100 mg
Excipienţi:
Acid benzoic……………………………...…...........................8 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.


REACŢII ADVERSE
Fenbendazolul poate determina tulburări hematopoetice şi necroze ale vilozităţilor intestinale. Administrat în doza recomandată nu produce reacţii alergice. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


SPECII ŢINTĂ
Cabaline care nu sunt destinate consumului uman, bovine, ovine, caprine.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Cabaline şi bovine: se va administra 1 ml produs/13 kg greutate corporală (echivalentul a 7,5 mg fenbendazol/kg greutate corporală). Recomandări practice privind calcularea dozei:
Tabel1panafen
Peste 400 kg se va administra la fiecare 50 kg greutate corporală o doză suplimentară de 3,75 ml.
Ovine şi caprine: se va administra oral 0,5 ml produs/10 kg greutate corporală (echivalentul a 5 mg fenbendazol/kg greutate corporală). Recomandări practice privind calcularea dozei:
Tabel2panafen
Peste 80 kg se va administra la fiecare 10 kg greutate corporală o doză suplimentară de 0,5 ml.
Administrarea se face numai sub supravegherea medicului veterinar. În caz de reinfestare cereţi sfatul medicului veterinar privind necesitatea repetării şi asupra frecvenţei administrării produsului. Pentru a asigura o doză corectă, se va determina cât mai corect posibil greutatea corporală; se va verifica acuratețea dispozitivului de dozare. Dacă animalele sunt tratate colectiv, mai mult decât individual, ele vor fi grupate ăn funcție de greutatea lor corporală și dozate corespunzator pentru a evita sub- sau supradozarea.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
A se agita flaconul înainte de utilizare.


TIMP DE AŞTEPTARE
• Bovine (carne şi organe) – 9 zile.
• Ovine, caprine (carne şi organe) – 18 zile.
• Bovine (lapte) – 5 zile.
• Ovine, caprine (lapte) – 9 zile.
Nu se administrează la cabalinele a căror carne este destinată consumului uman.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra în ambalajul original bine închis, în locuri uscate, la temperaturi sub 25OC, ferit de îngheț și de acțiunea directă a luminii. A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.


ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Trebuie luate anumite măsuri de precauţie pentru evitarea practicilor care pot antrena un risc mărit de dezvoltare a rezistenţei, ducând la ineficienţa tratamentului:
- Utilizarea prea frecventă a unor antihelmintice din aceeaşi clasă, pentru o perioadă îndelungată.
- Subdozarea, datorită aprecierii greşite a greutăţii corporale, administrarea deficitară a produsului sau calibrarea defectuoasă a aparatului de dozare, în cazul în care este folosit.
Cazurile clinice suspectate de rezistenţă la antihelmintice trebuie investigate în continuare prin teste adecvate (de exemplu testul fecal de reducere a numărului de ouă). În cazul în care rezultatele testului/testelor sugerează rezistenţa semnificativă la un anumit antihelmintic, trebuie utilizat un produs din altă clasă de antihelmintice care are un alt mod de acţiune.
Precauţii speciale pentru utilizarea la animale:
Nu sunt.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu sensibilitate cunoscută la fenbendazol sau la excipienţii produsului trebuie să evite contactul cu produsul. Uneori pot apare unele reacţii mai grave. Umflarea feţei, a pleoapelor sunt semne grave care necesită asistenţă medicală. Prezentaţi prospectul medicului. A se evita contactul produsului cu pielea, ochii şi membranele mucoase. Purtaţi mănuşi de protecţie tot timpul când manipulaţi produsul medicinal veterinar şi atunci când curăţaţi dispozitivele de dozare. Spălaţi mâinile după utilizare. În cazul contactului cu pielea şi/sau ochii se va clăti imediat cu multa apă. Îndepărtaţi imediat hainele pe care s-a scurs produsul.


UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE:
În doza recomandată nu sunt restricţii de folosire la animalele gestante şi în lactaţie.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se cunosc.


SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
La doze duble un apar semne clinice.


INCOMPATIBILITĂŢI MAJORE:
Nu se cunosc.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Pentru împiedicarea difuzării în mediu, odată cu fecalele, a substanţei active din medicament, recomandăm ca pe perioada tratamentului animalele să fie ţinute în grajd, iar materiile fecale să fie depozitate la platforma de gunoi pentru a fi inactivate biologic şi chimic.

 
Flacoane din PVC care conţin 50 ml produs. Flacoane din HDPE care conţin 100 ml, 200 ml, 500 ml şi 1000 ml produs. Canistre din HDPE care conţin 1 L şi 5 L produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ERITROMICINA FP 6%

ERITROMICINA FP 6%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei sugari), iepuri, păsări (găini, curcani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: ERITROMICINA FP 6% este recomandată în tratamentul afecţiunilor

citeste mai mult

TIAMULIN FP 80%

TIAMULIN FP 80%

SPECII ŢINTĂ: Porci şi găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 80% este indicat la porci şi găini în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image