PET–SPOT FORTE L

SPECII ŢINTĂ: Câini de talie mare (20 – 40 kg).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici (Ctenocephalides spp.), căpuşe (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) şi păduchi (Trichodectes canis, Linognatus setosus).
Produsul poate fi utilizat în cadrul tratamentului contra dermatitelor alergice cauzate de purici.

COMPOZIŢIE:
O pipetă de 3 ml conţine:
Substanțe active:
Fipronil....................................................................270 mg
Piriproxifen..............................................................270 mg
Excipienţi:
Butilhidroxianisol......................................................0,6 mg
Butilhidroxitoluen....................................................0,3 mg
Alcool benzilic...........................................................120 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la câini mai mici de 8 săptămâni sau cu greutatea sub 2 kg.
Nu se administrează animalelor bolnave sau în convalescenţă.
Nu se administrează altor animale (la iepuri de exemplu poate cauza moartea).
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la excipienţi.


REACŢII ADVERSE
Ingerarea produsului (dacă animalul se linge după tratament) poate produce hipersalivaţie uşoară.
Rar pot apărea reacţii cutanate pasagere la locul aplicării soluţiei sau generale (decolorarea pielii, prurit sau alopecie). Rar se pot produce reacţii neurologice reversibile sau vomă.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Doza este de o pipetă cu 3 ml produs (270 mg fipronil/270 mg piriproxefen) pentru un animal cu greutatea de 20 – 40 kg.
Calea de administrare: direct pe piele, prin aplicarea locală a soluţiei spot-on din pipeta corespunzătoare greutății câinelui.
Se scoate pipeta din ambalaj. Se ţine pipeta cu vârful în sus şi se rupe capătul pre-decupat.
În zona omoplaților animalului se îndepărtează blana cu mâna până se vede pielea. Pipeta se goleşte prin apăsări repetate, direct pe piele, pe o distanţă de 2 – 4 cm, ţinând tubul perpendicular pe zona respectivă. Se va evita contactul produsului cu gura sau cu ochii animalului.
instructiunipetspotforte
Produsul se va răspândi pe toata suprafaţa corpului în 24 – 48 de ore. Animalele nu trebuie îmbăiate timp de 48 de ore după administrarea produsului. PET-SPOT FORTE L deoarece poate afecta eficacitatea produsului. Tratamentul se va repeta la un interval de minim 4 săptămâni.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Produsul trebuie aplicat în zone unde câinele nu poate ajunge, astfel încât să nu poată linge locul aplicării. Pentru a obţine cele mai bune rezultate asiguraţi-vă că aplicaţi produsul direct pe piele şi nu pe blană.


TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină directă. A se păstra în ambalajul original. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.


ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:
Se va respecta aplicarea pipetei corespunzătoare greutății câinelui. Pipetele pentru câini nu se vor aplica la pisici (determină supradozare). Se va evita contactul produsului cu ochii animalului.
Precauții speciale pentru utilizare
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Produsul se va administra într-o zonă în care animalul nu se poate linge şi de asemenea nu trebuie să existe posibilitatea ca animalele să se lingă unul pe celălalt. După efectuarea tratamentului, animalul nu se va îmbăia sau lăsa să înoate tiimp de 48 de ore, pentru a nu scurta durata eficităţii produsului. Pentru efecte optime şi mai ales în cazul infestărilor masive se recomandă deparazitarea adăpostului, culcuşului şi a zonelor de odihnă cu insecticide destinate acestui scop (preferabil să se efectueze înaintea aplicării tratamentului). Pentru controlul optim al infestării, se vor trata toți câinii prezenți în adăpost.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Produs iritant pentru ochi şi piele. A se evita contactul cu ochii şi pielea. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiţi cu multă apă. Dacă iritaţia persistă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A se spăla mâinile după utilizarea produsului. Nu se fumează şi nu se consumă alimente sau băuturi în timpul aplicării tratamentului. Se va evita contactul cu animalul tratat (atât al copiilor, cât şi al adulţilor) până la uscarea pielii de la locul de aplicare. Persoanele cunoscute cu hipersensibilitate la substanţele active vor evita contactul cu produsul.
Utilizarea în cazul gestației sau lactației:
Produsul se poate utiliza în perioada de gestaţie sau lactaţie în baza evaluarii raportului benefic/ risc de către medicul veterinar.
Interacțiuni cu alte produse sau alte forme de interacțiune:
Nu se cunosc.
Supradozare:
Nu se va depăși doza recomandată
Incompatibilități:
Nu se cunosc.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Fipronilul poate afecta organismele acvatice. Nu se vor contamina lacurile, cursurile de apă sau canalele cu acest produs sau cu pipetele goale.
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Pipete unidoză din polietilenă de joasă densitate (LDPE) multistrat acoperite cu EVOH (cu barieră protectoare pentru oxigen şi solvenţi), care conţin 3 ml produs, închise prin sigilare termică şi prevăzute cu capac din acelaşi material ca şi pipeta (LDPE multistrat acoperite cu EVOH).
Cutii de carton prevăzute cu suport pentru pipete cu 1, 3, 5, 10, 15, 20, 24, 25 pipete x 3 ml.
Cutii din PVC transparent cu separatoare şi capac tot din PVC x 24 pipete x 3 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENTEROXIN 40%

ENTEROXIN 40%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă la cabaline, bovine, câini, pisici în tratamentul următoarelor afecțiuni

citeste mai mult

C.T.P. 12

C.T.P. 12

SPECII ŢINTĂ: Câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: C.T.P. 12 este indicat la câini şi pisici în tratamentul infecţiilor locale şi sistemice provocate de

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image