PET–SPOT FORTE M

SPECII ŢINTĂ: Câini de talie mică (10 – 20 kg).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu purici (Ctenocephalides spp.), căpuşe (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) şi păduchi (Trichodectes canis, Linognatus setosus).
Produsul poate fi utilizat în cadrul tratamentului contra dermatitelor alergice cauzate de purici.

COMPOZIŢIE:
O pipetă de 1,5 ml conţine:
Substanțe active:
Fipronil....................................................................135 mg
Pyriproxyfen............................................................135 mg
Excipienţi:
Butilhidroxianisol......................................................0,3 mg
Butilhidroxitoluen...................................................0,15 mg
Alcool benzilic............................................................60 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la câini mai mici de 8 săptămâni sau cu greutatea sub 2 kg.
Nu se administrează animalelor bolnave sau în convalescenţă.
Nu se administrează altor animale (la iepuri de exemplu poate cauza moartea).
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la excipienţi.


REACŢII ADVERSE
Ingerarea produsului (dacă animalul se linge după tratament) poate produce hipersalivaţie uşoară.
Rar pot apărea reacţii cutanate pasagere la locul aplicării soluţiei sau generale (decolorarea pielii, prurit sau alopecie). Rar se pot produce reacţii neurologice reversibile sau vomă.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


SPECII ŢINTĂ
Câini de talie mică (10 – 20 kg).


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Doza este de o pipetă de 1,5 ml produs (135 mg fipronil/135 mg piriproxifen) pentru un animal cu greutatea de 10 – 20 kg.
Calea de administrare: direct pe piele, prin aplicarea locală a soluţiei spot-on din pipeta corespunzătoare greutăţii câinelui.
Se scoate pipeta din ambalaj. Se ţine pipeta cu vârful în sus şi se rupe capătul pre-decupat.
În zona omoplaţilor animalului se îndepărtează blana cu mâna până se vede pielea. Pipeta se goleşte prin apăsări repetate, direct pe piele, pe o distanţă de 2 – 4 cm, ţinând tubul perpendicular pe zona respectivă. Se va evita contactul produsului cu gura sau cu ochii animalului.
instructiunipetspotforte
Produsul se va răspândi pe toata suprafaţa corpului în 24 – 48 de ore. Animalele nu trebuie îmbăiate timp de 48 de ore după administrarea produsului PET–SPOT FORTE M deoarece poate afecta eficacitatea produsului.
Tratamentul se poate repeta la un interval de minim 4 săptămâni.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Produsul trebuie aplicat în zone unde câinele nu poate ajunge, astfel încât să nu poată linge locul aplicării. Pentru a obţine cele mai bune rezultate asiguraţi-vă că aplicaţi produsul direct pe piele şi nu pe blană.


TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină directă. A se păstra în ambalajul original. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.


ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Se va respecta aplicarea pipetei corespunzătoare greutăţii câinelui. Pipetele pentru câini nu se vor aplica la pisici (determină supradozarea). Se va evita contactul produsului cu ochii animalului.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Produsul se va administra într-o zonă în care animalul nu se poate linge şi de asemenea nu trebuie să existe posibilitatea ca animalele să se lingă unul pe celălalt. După efectuarea tratamentului, animalul nu se va îmbăia sau lăsa să înoate timp de 48 de ore, pentru a nu scurta durata eficacităţii produsului. Pentru efecte optime şi mai ales în cazul infestărilor masive se recomandă deparazitarea adăpostului, culcuşului şi a zonelor de odihnă cu insecticide destinate acestui scop (preferabil să se efectueze înaintea aplicării tratamentului). Pentru controlul optim al infestării se vor trata toţi câinii prezenţi în adăpost.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Produs iritant pentru ochi şi piele. A se evita contactul cu ochii şi pielea. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiţi cu multă apă. Dacă iritaţia persistă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A se spăla mâinile după utilizarea produsului. Nu se fumează şi nu se consumă alimente sau băuturi în timpul aplicării tratamentului. Se va evita contactul cu animalul tratat (atât al copiilor cât şi al adulţilor) până la uscarea pielii de la locul de aplicare. Persoanele cunoscute cu hipersensibilitate la substanţele active vor evita contactul cu produsul.


UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAȚIEI SAU LACTAȚIEI:
Produsul se poate utiliza în perioada de gestaţie sau lactaţie în baza evaluării raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar.


INTERACTIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACTIUNE:
Nu se cunosc.


SUPRADOZARE:
Nu se va depăşi doza recomandată.


INCOMPATIBILITĂŢI:
Nu se cunosc.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Fipronilul poate afecta organismele acvatice. Nu se vor contamina lacurile, cursurile de apă sau canalele cu acest produs sau cu pipetele goale.
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Dimensiunea ambalajelor
Pipete unidoză din polietilenă de joasă densitate (LDPE) multistrat acoperite cu EVOH (cu barieră protectoare pentru oxigen şi solvenţi), care conţin 1,5 ml produs, închise prin sigilare termică şi prevăzute cu capac din acelaşi material ca şi pipeta (LDPE multistrat acoperit cu strat de EVOH).
Ambalaj secundar
Cutii de carton prevăzute cu suport pentru pipete care conțin 1, 3, 5, 10, 15, 20, 24, 25 pipete x 1,5 ml.
Cutii din PVC transparente, prevăzute cu separatoare şi capac din PVC, care conțin 24 pipete x 1,5 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

FLORFENICOL FP 10%

FLORFENICOL FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Porcine, găini (broileri, tineret de inlocuire).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat la:
Porcine: pleuropneumonie (Actinobacillus

citeste mai mult

NEOMICINA FP 10%

NEOMICINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline de agrement, bovine (viţei), ovine (miei), caprine (iezi), suine (purcei), păsări (găini ouătoare şi pui broileri), câini

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image