PYRATEL EQ

SPECII ŢINTĂ: Cabaline.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se utilizează la cai pentru controlul endoparazitozelor produse de nematode (Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus și Strongylus equinus, Oxyurus equi, Parascaris equorum) și cestode (Anoplocephala spp.).

COMPOZIŢIE:
1 ml de pastă orală conține:
Substanță activă:
Pyrantel………………………….............................................132 mg
(echivalent cu 380,9 mg/ml pyrantel pamoate)
Excipienți:
Metil parahidroxibenzoat.............................................2 mg
Propil parahidroxibenzoat............................................0,2 mg
 
CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează animalelor debile.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

REACŢII ADVERSE:
Administrat conform instrucțiunilor nu s-au semnalat reacții adverse.
Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
PYRATEL EQ, pastă, se administrează pe cale orală. Doza variază în funcție de greutatea animalului supus tratamentului, astfel:
- pentru nematode doza este de 660 mg pyratel bază/100 kg greutate corporală, respectiv o gradație (5 ml pastă)/100 kg greutate corporală.
Conținutul unei seringi asigură tratarea unui animal de 600 kg greutate corporală.
- pentru cestode (tenii) se utilizează doze duble comparativ cu cele utilizate în tratamentul nematodozelor gastrointestinale și anume 10 ml pastă/ 100 kg greutate corporală.
Mânjii în vârstă de 2-8 luni se vor deparazita lunar.
Iepele gestante se deparazitează cu 1 lună înainte de fătare, tratamentul repetându-se la 10-14 zile după fătare.
Caii și poneii cu vârstă de peste 8 luni se deparazitează la fiecare 6 săptămâni.
Pentru administrare, inelul de pe pistonul gradat al seringii se fixează corespunzător greutății, se introduce seringa în cavitatea bucală a calului, în spațiul interdentar, cât mai adânc, depunând produsul la baza limbii. Imediat după administrare, se ridică capul animalului pentru căteva secunde.
Înainte de administrarea produsului trebuie avut grijă să nu existe nici un fel de furaj în cavitatea bucală.
Pentru asigurarea unei dozări corecte, greutatea corporală trebuie să fie determinată cât mai exact posibil.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
La administrare se va avea grijă ca în cavitatea bucală a animalelor să nu existe resturi de furaje.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne și organe: zero zile
 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se pastra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se păstra ambalajul bine închis. A se proteja de lumina directă. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirarii marcată pe ambalaj. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

 

ATENȚIONĂRI SPECIALE:
Atenționări special pentru fiecare specie țintă:
Următoarele practici cresc riscul dezvoltării rezistenței și în consecință pot determina ineficiența terapiei antihelmintice:
- utilizarea repetată și prea frecventă a antihelminticelor din aceeași clasă de durată de timp prelungită.
- sub-dozarea, care poate fi cauzată de o subestimare a greutății corporale a animalului, sau o administrare incorectă a produsului.
Cazurile clinice suspecte de rezistență la antihemintice trebuie investigate folosind teste paraclinice (ex. Testul de reducere a numărului total de ouă).
În situația în care testele indică rezistență față de o anumită clasă de antihelmintice, trebuie recurs la un antihelmintic cu mod de acțiune diferit prin schimbarea grupei farmaceutice.


PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauții speciale pentru utilizare la animale
La administrare se va avea grijă ca în cavitatea bucală a animalelor să nu existe resturi de furaje.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii și pielea.
A se spăla mâinile și orice alte părți ale corpului care au intrat în contact cu produsul.
În caz de contact accidental cu produsul solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului și eticheta.


UTILIZARE ÎN CAZUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI:
Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu este recomandat tratamentul simultan cu produse ce conțin: morantel, levamisol, piparazină și compuși organofosforici.


SUPRADOZARE:
Pyratelul pamoat este moderat toxic. Administrat la cai într-o doză de 20 de ori mai mare decăt cea recomandată nu a produs efecte adverse.


INCOMPATIBILITĂŢI:
Nu este recomandat tratamentul simultan cu produse ce conțin: morantel, levamisol, piperazină și compuși organofosforici.
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

 
Produsul este ambalat în seringi dozatoare din polipropilenă 30 ml pastă, ambalate fiecare în cutie de carton.
 
 

Alte produse

AMOXICILINĂ FP 60%

AMOXICILINĂ FP 60%

Pulbere pentru administrarea în apa de băut

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, viţei, miei, iezi, suine şi păsări (găini – tineret înlocuire, broileri)

citeste mai mult

ENTEROXIN 40%

ENTEROXIN 40%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă la cabaline, bovine, câini, pisici în tratamentul următoarelor afecțiuni

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image