VERMIZOL A 10

SPECII ŢINTĂ: Câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: VERMIZOL A 10 - comprimate este un antihelmintic cu spectru larg, activ faţă de nematode gastrointestinale, larve şi adulţi (Toxocara canis, Toxocaris leonina, Ancylostoma spp., Uncinaria spp., Trichocephalus spp.), cestode (Dipylidium caninum) şi trematode (Paragonimus kellicotti) la câini şi pisici.

COMPOZIŢIE:
1 comprimat conţine:
Substanțe active:
Albendazol............................................................10 mg
Excipient q.s.ad......................................................1 comprimat
 
CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează la femelele în prima lună de gestaţie.

REACŢII ADVERSE:
Nu s-au semnalat. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
VERMIZOL A 10 se administrează per os în următoarele doze, în funcţie de tipul de parazit:
– 10 mg albendazol/kg greutate corporală/zi, (1 comprimat/kg g.c./zi) în toate helmintozele gastrointestinale (cestodoze şi nematodoze), timp de 2 zile consecutiv;
– 25 mg albendazol/kg greutate corporală/zi, (2 ½ comprimate/kg g.c./zi) în tricocefaloză, timp de 2 zile consecutiv.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
A se respecta dozele recomandate. Pentru a se asigura un dozaj corect greutatea corporală trebuie să fie determinată cât mai precis.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul.
 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumină directă. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.


ATENŢIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE):
Trebuie luate anumite măsuri de precauţie pentru evitarea practicilor următoare, care pot antrena un risc mărit de dezvoltare al rezistenţei, ducând la ineficienţa tratamentului:
- folosirea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă pe o durată de timp prelungită;
- subdozajul, care poate fi datorat unei subestimări a masei corporale, administrării greşite a produsului sau necalibrării dispozitivului de dozaj (dacă există unul).
Toate cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie să fie cercetate în continuare, folosind teste potrivite (ex. testul numărătoarei ouălor din fecale). Acolo unde testele sugerează în mod clar rezistenţă la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparţinând unei alte clase farmacologice a cărui mod de acţiune este diferit.


PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau resturi menajere.
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.


ALTE INFORMAŢII:
Acţiune farmacoterapeutică:
Albendazolul este un antihelmintic cu spectru larg, activ faţă de nematodele gastrointestinale şi pulmonare (adulte, larve, ouă), trematodele adulte şi unele cestode.
Administrat pe cale orală, se absoarbe rapid şi difuzează în toate organele şi ţesuturile, provocând liza viermilor, indiferent de specia şi categoria animalelor tratate şi de localizarea paraziţilor. Se elimină predominant prin urină.
Precauții speciale pentru utilizare:
Nu sunt.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii și pielea.
Utilizare în perioada de gestație, lactație:
Nu se utilizează la femelele speciilor țintă în prima lună de gestație.
Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:
Nu se cunosc.
Supradozare:
Toxicitatea acestui produs este redusă, fiind tolerate doze de 5 ori mai mari decât dozele terapeutice uzuale. Rareori în cazul supradozării pot să apară stări depresive și anorexie.
Incompatibilități:
Nu se cunosc.
Perioada de valabilitate: 2 ani.

 
Flacoane din polietilenă cu 30, 50, 100 comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

TILOZINA FP PULBERE

TILOZINA FP PULBERE

SPECII ŢINTĂ: Viţei, porcine, găini (pui broileri, tineret de înlocuire, găini ouătoare), curci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat în profilaxia

citeste mai mult

FLORFENICOL FP 10%

FLORFENICOL FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Porcine, găini (broileri, tineret de inlocuire).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat la:
Porcine: pleuropneumonie (Actinobacillus

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image