VERMIZOL A 100

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: VERMIZOL A 100 este recomandat pentru tratamentul urmatoarelor endoparazitoze:
La bovine şi ovine:
– Nematode gastrointestinale: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Bunostomum
spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia spp., Oesophagostomum spp.
– Nematode pulmonare: Dictyocaulus spp., Protostrongylus spp., Müllerius spp.
– Cestode: Moniezia spp.
– Trematode adulte: Fasciola spp., Dicrocoelium spp., Paramphistomum spp.
La câini şi pisici:
– Nematode gastrointestinale: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma spp.,
Uncinaria spp., Trichocephalus spp.,
– Cestode: Dipylidium caninum.

COMPOZIŢIE:
1 comprimat contine:
Substanță activă:
Albendazol………………………….............................................100 mg
Excipient: Celuloză microcristalinaă q.s.ad…..................…425 mg
 
CONTRAINDICAŢII:
Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.

REACŢII ADVERSE:
Nu s-au semnalat. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, va rugăm să informati medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
VERMIZOL A 100 se administrează per os în următoarele doze:
- bovine şi ovine: 1 comprimat/10 kg greutate corporală/zi, timp de 2 zile consecutiv.
- câini şi pisici: 1 comprimat/10 kg greutate corporală/zi, timp de 2 zile consecutiv.
În caz de reinfestare, cereți sfatul medicului veterinar privind frecvența administrării produsului şi necesitatea repetării tratamentului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: 28 zile.
Lapte: 7 zile.
 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se pastra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumina directă. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirarii marcată pe flacon.


ATENŢIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE):
Alegerea dozei de tratament se va face pe baza estimării greutății animalelor care se tratează.
Următoarele practici cresc riscul dezvoltării rezistenței şi în consecinţă pot determina ineficiența terapiei antihelmintice:
– Utilizarea repetată şi prea frecventă a antihelminticelor din aceeasi clasă pe o perioadă extinsă de timp.
– Subdozarea, care poate fi cauzată de o subestimare a greutății corporale a animalului sau de o administrare incorectă a produsului.
Cauzele clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie investigate folosind teste paraclinice (testul de reducere a numarului total de ouă). În situația în care testele indică rezistența față de o anumită clasă de antihelmintice, trebuie recurs la un antihelmintic cu mod de acțiune diferită prin schimbarea clasei.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Numai pentru uz veterinar. Se va acorda o atenție deosebită animalelor gestante și animalelor stresate din cauza subnutriției, a condițiilor meteorologice nefavorabile şi a stabulației.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii şi pielea. A se spăla mâinile și orice alte părți ale corpului care au intrat în contact cu produsul. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la una din componentele produsului vor evita contactul cu acesta.


UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE ŞI LACTAŢIE:
Nu se utilizează în prima luna de gestație. Produsul se poate utiliza în perioada de lactație.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se cunosc.


SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI) DUPĂ CAZ:
Toxicitatea acestui produs este redusă, fiind tolerate doze de 5 ori mai mari decât dozele terapeutice uzuale. Rareori în cazul supradozării pot să apară stări depresive şi anorexie.


INCOMPATIBILITĂŢI:
Nu se cunosc.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.


ALTE INFORMAŢII:
Particularităţi farmacodinamice:
Albendazolul este un antihelmitic cu spectru larg, activ față de nematodele gastrointestinale şi pulmonare (adulte, larve, ouă), trematodele adulte și unele cestode.
Mecanismul de acțiune constă în reducerea activițăii celulare a paraziților prin inhibarea enzimelor oxidoreducătoare (oxido-reductazele) la nivelul mitocondriilor. Astfel scade cantitatea de ATP pentru metabolism şi cantitatea de tubulină. Parazitul moare în câteva zile prin epuizarea rezervelor energetice şi se elimină după 2 – 3 zile.
Particularităţi farmacocinetice:
Administrat pe cale orală se absoarbe rapid și difuzează în toate organele şi ţesuturile, producând liza parazitilor, indiferent de specia şi categoria animalelor tratate şi de localizarea paraziților.
Substanța activă nu este inactivată de sucul gastric intestinal. Datorită acestui fapt produsul poate fi administrat pe cale orală.
La nivelul tubului digestiv substanța activă se absoarbe şi se ajunge la nivel celular în 8 până la 30 de ore după administrare. Absorbția se realizează gradat, fapt ce determină acțiune îndelungată asupra paraziților gastrointestinali. Substanța se distribuie uniform în tesuturi și organe, întâlnindu-se o concentrație semnificativă la nivelul ficatului animalului tratat. La acest nivel albendazolul este metabolizat, metaboliții obținuți fiind albendazol-sulfoxid și albendazol-2-aminosulfona. Albendazolul se elimină din organism în câteva zile prin urină şi fecale.

 
Flacoane din polietilenă de înaltă densitate continând 20, 50 sau 100 comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

GENTAMICINA FP 10% INJ

GENTAMICINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine, porcine, câini și pisici, în tratamentul infecțiilor locale sau sistemice

citeste mai mult

KANAMICINA FP 25%

KANAMICINA FP 25%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, găini, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image