VERMIZOL F 10

SPECII ŢINTĂ: Găini.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se recomandă la găini în tratamentul helmintozelor produse de: Ascaridia galli, Heterakis gallinae, Capillaria spp., Trichostrongylus spp., Syngamus trachea, Amidostomum anseris, Railletina spp.

COMPOZIŢIE:
1 comprimat conţine:
Substanţa activă:
Flubendazol...........................................................10 mg
 
CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la porumbei şi la papagali.
Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Produsul este în general bine tolerat. Rareori s-a semnalat diaree cu caracter trecător.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează pe cale orală în doza de 1 comprimat/kg greutate corporală, timp de 2 zile consecutiv.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru a se asigura doza corectă, greutatea corporală a animalelor va fi stabilită cât mai exact.

TIMP DE AŞTEPTARE
Găini: Carne şi organe – 14 zile. Ouă – 7 zile.
 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumină şi umiditate. A se păstra în ambalajul original bine închis. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.


ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Se vor evita următoarele practici care pot creşte riscul dezvoltării rezistenţei şi pot avea ca rezultat final ineficienţa tratamentului:
- Utilizarea prea frecventă şi folosirea repetată a unor antihelmintice din aceeaşi clasă pentru o perioadă lungă de timp;
- Subdozarea, care poate fi cauzată de subestimarea greutăţii corporale.
Cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie investigate prin metode adecvate (ovocoproscopie, etc.). Dacă rezultatele testelor indică clar instalarea rezistenţei faţă de un anumit antihelmintic, se va utiliza un alt antihelmintic din altă clasă farmacologică şi care are un mod diferit de acţiune.
Este recomandabil ca dehelmintizările să se iniţieze după efectuarea examenelor coproparazitologice, coroborate cu examenele clinice. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (fermă, regiune) referitoare la sensibilitatea helminţilor.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Nu există.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii. A se spăla mâinile imediat după utilizare.
Persoanele cu sensibilitate cunoscută la flubendazol sau la excipienţii produsului trebuie să evite contactul cu produsul.
În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta.
Manifestările serioase de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei necesită asistenţă medicală de urgenţă.


UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE ȘI LACTAȚIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT
Se poate utiliza în perioada de ouat. Toxicitatea produsului este relativ scăzută neavând efect teratogen și nici embriotoxic.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se cunosc.


SUPRADOZARE, (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Se va respecta doza recomandată.


INCOMPATIBILITĂŢI:
În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.

 
Flacoane din HDPE x 20, 30, 50 şi 100 comprimate.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

TILOZINA FP PULBERE

TILOZINA FP PULBERE

SPECII ŢINTĂ: Viţei, porcine, găini (pui broileri, tineret de înlocuire, găini ouătoare), curci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat în profilaxia

citeste mai mult

OXITETRACICLINA FP 10%

OXITETRACICLINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor aparatului respirator, digestiv, urogenital

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image