Logo Farmavet

CANIDER U

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, suine, câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Tratamentul râiei demodecice (produsă de Demodex canis) şi râiei sarcoptice (produsă de Sarcoptex scabiei canis) la câini.

COMPOZIŢIE:
100 g unguent conţin:
Substanţe active:
Amitraz........................................................................0,2 g
Neomicină sulfat.....................................................0,5 g
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat...............................0,080 g
Propil parahidroxibenzoat.............................0,024 g
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la câini cu vârsta mai mică de 4 luni.
A nu se administra la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
În cazuri rare pot fi observate reacţii locale de tip alergic care sunt de obicei tranzitorii şi sunt rezolvate în general fără tratament. Dacă simptomele persistă, câinii trebuie spălaţi cu apă şi săpun pentru îndepărtarea unguentului.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
CANIDER U se aplică pe zonele cu leziuni, fără a fi necesară îndepărtarea crustelor, masând uşor regiunea pentru a favoriza pătrunderea unguentului.
Se recomandă 3 tratamente la interval de 2 zile, iar în funcţie de evoluţia leziunilor se aplică al 4-lea tratament la 7 zile după ultima aplicare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Se acoperă întreaga zonă afectată.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
A se păstra la temperatură de 2 – 8oC.
A se păstra în ambalajul original.
A se păstra ambalajul bine închis.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu sunt.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
A se utiliza numai pentru câini.
A se utiliza numai pentru uz extern.
A nu lăsa câinii să îşi lingă blana după tratament.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
În timpul aplicării produsului se vor purta mănuşi de protecţie. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Evitaţi orice contact al produsului cu pielea sau ochii. În caz de contact cu pielea se vor spăla bine cu apă şi săpun mâinile şi pielea expuse. În caz de contact cu ochii spălaţi imediat cu apă din abundenţă. Dacă iritaţia persistă apelaţi la sfatul medicului.

UTILIZAREA ÎN TIMPUL GESTAŢIEI SAU LACTAŢIEI:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie. În perioada de lactaţie se va evita utilizarea produsului.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Deoarece amitrazul are efect imunosupresiv nu se administrează împreună cu corticosteroizi şi alte medicamente imunosupresoare (azathioprine, cyclophosphamide, etc.). Se va evita tratamentul de lungă durată cu neomicină pentru a împiedica dezvoltarea rezistenţei microbiene. Dacă apar fenomene alergice ţinând seama de posibilitatea unor reacţii încrucişate se va evita tratamentul cu antibiotice (kanamicină, streptomicină şi gentamicină) a unor eventuale infecţii ulterioare. Sunt incompatibile cu neomicina următoarele medicamente: amfotericina B, ampicilina, carbenicilina disodică, sodiu cefalozin, sodiu cefalotin, dexametazona sodiu fosfat, meticilina sodică, oxacilina sodică, oxitetraciclina HCl, penicilina G, tetraciclina HCl, vitamina B în compex cu vitamina C. Este demonstrată in vitro de asemenea inactivarea antibioticelor aminoglicozidice de către antibioticele beta-lactamice.

SUPRADOZARE:
Se va evita supradozarea. În caz de supradozare accidentală rareori pot apărea reacţii adverse, respectiv reacţii de tip alergic.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În lipsa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administratat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Ambalaj primar:
Cutii din polietilenă de joasă densitate x 25 g.
Tuburi multistrat (PE/Al/PE) x 10 g, x 20 g, x 40 g.
Ambalaj secundar:
Cutii din carton cu câte 25 tuburi x 10 g, x 20 g, x 40 g.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

BISULFIM PREFIX

BISULFIM PREFIX

SPECII ŢINTĂ: Suine, păsări (găini, tineret înlocuire, broileri, curcani, gâște, rațe, fazani, bibilici)

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: BISULFIM - premix se recomandă

citeste mai mult

ENTEROXIN 12,5%

ENTEROXIN 12,5%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei pentru carne şi juninci ), găini (broileri) şi curci (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la bovine

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.