GENTOCIN OTIC

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: GENTOCIN OTIC este indicat la câini și pisici în tratamentul otitei externe cu etiologie polimicrobiană produsă de germeni sensibili la acțiunea substanțelor active.

COMPOZIŢIE:
1 g produs conţine:
Substanțe active:
Gentamicină sulfat.………………………….….....….……........3 mg
Dexametazonă…………………….…………………….........…....1 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Nu s-au semnalat.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se curăţă urechea animalului cu o soluţie cerumenolitică – Otto Cleans.
Se instilează soluţie GENTOCIN OTIC în conductul auditiv extern şi se masează uşor baza urechii, în scopul unei bune difuziuni a produsului în conductul auditiv.
Se administrează câte 2–4 picături de 2 ori/zi timp de 5–6 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Nu sunt necesare.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
A se depozita la temperatură mai mică de 25°C.
A se proteja de lumină. A se feri de îngheț.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
ATENȚIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ:
Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP, poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanțele active și poate determina scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene, ca urmare a rezistenței încrucișate.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.
Se vor spăla mâinile după administrarea produsului.
A se evita contactul cu ochii. În caz de contact accidental spălați imediat cu multă apă.
Persoanele cu hipersensibilitate la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAȚIEI, LACTAȚIEI:
Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestație.
Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata lactației. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu / risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
Utilizarea simultană de alte substanțe ototoxice și/sau nefrotoxice potențează ototoxicitatea și/sau nefrotoxicitatea gentamicinei. Administrarea simultană de blocanți neuromusculari potențează blocajele neuromusculare preexistente.

SUPRADOZARE:
Rareori poate apărea reacții alergice.

INCOMPABILITĂȚI:
Incompabilități în soluții cu: amfotericina B, ampicilina, benzilpenicilina, carbencilina, cefalotina, cloramfenicol, hemisuccinat, heparina, meticilina, oxacilina, vitamina B complex.
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii suplimentare referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR:
Flacoane din HDPE opace, prevăzute cu picurător x 7,5 ml, 10 ml şi 30 ml.
 
 

Alte produse

GENTOCIN DOSER

GENTOCIN DOSER

SPECII ŢINTĂ: Purcei în primele 15 zile de viaţă.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: GENTOCIN–DOSER soluţie orală se administrează la purcei în primele 15 zile de viaţă

citeste mai mult

OXITETRACICLINA FP 90%

OXITETRACICLINA FP 90%

SPECII ŢINTĂ: Suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, câini, păsări (pui broileri, găini, curci, raţe, gâşte), peşti.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: OXITETRACICLINA

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image