CAFEINA NATRIUMBENZOICA 25%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat în intoxicaţii alimentare şi medicamentoase, stări de şoc, colaps vascular periferic, stări sapremice, septicemii, piemii, după fătări laborioase, distocii, pneumonii, bronhopneumonii, peritonite, boli infecţioase si parazitare.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanță activă:
Cafeină .........................................................................................................0,125 g
Excipienţi:
Benzoat de sodiu......................................................................................125 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Produsul nu se va utiliza în stări de agitaţie, boli cardiace (tahicardie, miocardite) şi în intoxicaţii cu stricnină. Nu se utilizează pentru trezirea din narcoză. Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă.

REACŢII ADVERSE:
Administrat subcutanat uneori poate cauza iritaţii locale. Rareori administrarea produsului determină uşoară stare de agitaţie şi diureză crescută.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează pe cale subcutanată în următoarele doze:
Cabaline şi bovine adulte: 8–20 ml produs/ zi, fracţionat în mai multe reprize (o repriză de maxim 1–3 ml);
Viţei, ovine, caprine şi suine: 1–5 ml produs/zi fracţionat în mai multe reprize (o repriză de maxim 1–3 ml);
Câini, pisici: 1–2 ml produs/zi, fracţionat în mai multe reprize (o repriză de maxim 0,5–1 ml).
În colaps şi intoxicaţii la cabaline şi bovine adulte produsul se injectează intravenos în doză de 10–25 ml, diluat în 10–25 ml soluție de ser fiziologic sau glucoză.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
În cazul administrării i.v. a produsului injectarea se va face foarte lent.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: zero zile.
Lapte: zero zile.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se feri de îngheţ. A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumina directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Nu sunt.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii şi pielea de către persoana care administrează produsul. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii clătiţi cu multă apă, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie:
Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Trebuie evitată administrarea concomitentă cu: chinolone, estrogeni, isoxsuprină, methoxalen, maxiletin, procarbazină. Se administrează cu prudenţă la animalele tratate cu: fenitoină, nicotină, betablocanţi, teofilină.
Supradozare:
Supradozarea poate produce nelinişte (stări de agitaţie), tahicardie, vertij, tremor al extramităţilor, tulburări de vedere şi de auz şi în extremis, stop cardiac.
Incompatibilităţi:
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat cocncomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Ambalaj primar:
Flacoane din sticlă brună tip II x10ml, x20 m, x50 ml, x100 ml cu dop de cauciuc halogenobutilic și sigilate cu capsă de aluminiu.
Ambalaj secundar:
Cutie de carton cu flacon x 10 ml.
Cutie de carton cu flacon x 20 ml.
Cutie de carton cu flacon x 50 ml.
Cutie de carton cu flacon x 100 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

TIASOL

TIASOL

SPECII ŢINTĂ: Porci, iepuri, găini, curcani, porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la porci, iepuri

citeste mai mult

ENROFLOXACINA FP 10% solutie orala

ENROFLOXACINA FP 10% solutie orala

SPECII ŢINTĂ: Viţei, miei, iezi, purcei, câini, pisici, pui si curcani.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat la viţei, miei, iezi, purcei în

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image