HEMOLIZINĂ

 

Amoxicilina 250ml

PRINCIPIUL METODEI
Serul provenit de la iepuri hiperimunizați cu hematii de oaie, ser
care conține anticorpi anti-hematie de oaie, se utilizează în setarea
celui de-al doilea sistem imun antigen / anticorp (sistemul indicator
/ sistemul hemolitic), din reacţia de fixare a complementului (RFC),
reacție care se bazează pe proprietatea complementului de a se
lega ireversibil la complexele imune antigen / anticorp.


SCOPUL UTILIZĂRII
Se întrebuinţează la prepararea sistemului hemolitic necesar în
RFC.


COMPONENTE
-1 flacon Hemolizină
-instrucțiuni de utilizare


FORMA FARMACEUTICĂ:
Peletă liofilizată.


CONTRAINDICAȚII
Nu este cazul.


MATERIALE SUPLIMENTARE NECESARE UTILIZĂRII PRODUSULUI
-Apă distilată sterilă;
-Ser fiziologic steril, pH 7.0 – 7.2;
-Sticlărie de laborator;
-Baie de apă (+37OC și +56OC);
-Centrifugă (500-2000 rpm);
-Hematii de oaie;
-Alexină liofilizată.


MODUL DE UTILIZARE
Prepararea sistemului hemolitic:
Hematiile se spală de 3–4 ori în ser fiziologic și se sedimentează
prin centrifugare (1500 rpm-15 minute).
Hemolizina (serul de iepure anti-hematie de oaie) condiționată în
stare liofilizată (cu titrul cunoscut), se rehidratează într-un ml apă
distilată sterilă.
Concentrațiile componentelor sistemului hemolitic
Cantitatea de ser hemolitic anti-hematie de oaie necesară se
calculează conform formulei de mai jos:
H = (4 X C) : T, unde
H= cantitatea de ser hemolitic anti-oaie necesară
C= vol. de sistem hemolitic necesar
T= titrul serului hemolitic
Suspensia de hematii de oaie va fi utilizată în concentrație de 1.25%
în ser fiziologic, pentru titrarea alexinei și de 2.5% în ser fiziologic,
pentru titrarea hemolizinei (serul de iepure anti-hematie de oaie).
Numărul de doze hemolizante care se folosesc la prepararea
sistemului hemolitic este stabilit în funcție de tehnica RFC utilizată.
Stabilirea titrului hemolitic al hemolizinei (serului de iepure antihematie de oaie)
Din hemolizina rehidratată se fac diluții seriale în ser fiziologic
(1/500; 1/1000; 1/1500; 1/2000; 1/2500,1/3000……….1/10.000).
Diluțiile se incubează timp de 30 minute la 56OC în baia de apă.
În fiecare tub de reacție cu câte 1 ml din fiecare diluție (1/500;
1/1000; 1/1500; 1/2000; 1/2500, 1/3000……….1/10.000), se
adaugă 0,5 ml din suspensia de hematii 2,5% si 0,5 ml ser fiziologic.
Tuburile cu amestecul din diluțiile de hemolizină, suspensia de
hematii și ser fiziologic se incubează timp de 30 minute la 37OC în
baia de apă.
În fiecare tub de reacție se adaugă două unități alexice (dublu
titrului alexic).
Se incubează 15 minute la 37OC.


INTERPRETAREA REZULTALELOR
Titrul serului hemolitic (al hemolizinei) este reprezentat de diluția
maximă capabilă să producă hemoliza totală și trebuie să fie mai
mare sau egală cu 1/1000.

 
 

PRECAUȚII
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului
sau dacă există semne vizibile de deteriorare.
Nu este recomandată amestecarea hemolizinei provenită din serii
diferite.


DEPOZITARE
Hemolizina se păstrează la 2 - 8OC, în limita valabilităţii înscrisă pe
etichetă, ferită de lumină.

 
FORMA DE PREZENTARE
Hemolizina (serul de iepure anti-hematie de oaie) se livrează
în flacoane capsulate cu un conținut de 1 ml produs liofilizat, cu
numărul de doze inscris pe etichetă.
Dozajul corespunde următoarelor titruri hemolitice:
250 doze = titru 1/1000
375 doze = titru 1/1500
500 doze = titru 1/2000
625 doze = titru 1/2500
750 doze = titru 1/3000
875 doze = titru 1/3500
1000 doze = titru 1/4000
 
 

Alte produse

LINCOMICINA SPECTINOMICINA 5/10

LINCOMICINA SPECTINOMICINA 5/10

SPECII ŢINTĂ: Suine, viţei, ovine, caprine, câini, pisici, păsări (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul bolilor cauzate de germeni sensibili la

citeste mai mult

TIASOL

TIASOL

SPECII ŢINTĂ: Porci, iepuri, găini, curcani, porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la porci, iepuri

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image