LEPTOVAC

SPECII ŢINTĂ: Bovine (femele gestante, masculi de reproducţie, tineret), cabaline,
(femele gestante, masculi de reproducţie, tineret) ovine (femele
gestante, masculi de reproducţie, tineret), suine (femele gestante,
masculi de reproducţie, tineret ).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Vaccinul se utilizează în profilaxia infecţiilor cu Leptospira spp. la
cabaline, bovine, suine, ovine.
Instalarea şi durata imunităţii:
La suine:
Vierii de reproducţie: imunitatea se instalează după 14-21 zile, de la
vaccinarea de rapel și durează 6 luni.
Scroafele gestante: Imunitatea se instalează după 14-21 zile,
de la vaccinarea de rapel și durează 6 luni. Imunitatea pasivă se
transmite noilor născuţi prin colostru și durează 2 luni.
La tineret: Imunitatea se instalează după 14-21 zile, de la vaccinarea
de rapel și durează 6 luni.
La bovine şi cabaline:
La animalele gestante: Imunitatea pasivă se transmite noilor
născuţi prin colostru și durează 30 de zile.
La ovine
La animalele gestante: Imunitatea pasivă se transmite noilor
născuţi prin colostru și durează 21/2 luni.

COMPOZIŢIE:
1 doză de vaccin (2 ml) conţine :
Culturi inactivate de Leptospira spp.:
Leptospira pomona: 2x 10⁶ — 2x106,5 /doză ; titru în anticorpi
>1:200 testul MALT;
Leptospira canicola: 2x 10⁶ — 2x106,5 /doză ; titru în anticorpi >
1:200 testul MALT;
Leptospira icterohaemorrhagiae: 2x 10⁶ — 2x106,5 /doză; titru în
anticorpi >1:1200 testul MALT;
Leptospira hardjo: 2x 10⁶ — 2x106,5 /doză: titru în anticorpi > 1:200
testul MALT;
Leptospira grippotyphosa: 2x 10⁶ — 2x106,5 /doză ; titru în anticorpi
>1:200 testul MALT;
Leptospira tarassovi: 2x 10⁶ — 2x106,5 /doză ; titru în anticorpi >
1:200 testul MALT;
Leptospira wolffi: 2x 10⁶ — 2x106,5 /doză ; titru în anticorpi > 1:200
testul MALT.
Mertiolat de sodiu..................................................................0,2 mg
Adjuvant: Hidroxid de aluminiu......................................5,6-6,8 mg%
Apă pentru soluţii injectabile................................................ad. 2 ml
Suspensie injectabilă
 
CONTRAINDICAȚII
Vaccinarea nu se aplică la:
- femele în prima lună de gestaţie
- animale stresate
- animale cu boli infecţioase ori parazitare
- animale în stare de întreţinere necorespunzătoare

REACȚII ADVERSE
După vaccinare poate apare un nodul la locul de injectare care se
resoarbe în 14 zile fără tratament. Se înregistrează o hipertermie
pasageră de 0,5° C, care se remite în primele 24 ore, la animalele
lactante producţia de lapte scade cu 4 până la 10% şi revine la
normal în 2-3 zile. Rar există risc de reacţii anafilactice la 1-2%
din animalele vaccinate. De aceea se recomandă supravegherea
clinică a animalelor vaccinate şi, dacă este cazul, se vor administra
antihistaminice.
Frecventa reacţiilor adverse este definita utilizând următoarea
convenţie:
- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă
reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 100
animale)
- Mai puţin frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale
din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 10 000
animale)
- Foarte rare (mai puţin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv
raportările izolate).
 
MOD ADMINISTRARE:
Doza vaccinală pentru toate speciile ţintă este de 2 ml, inoculată
pe cale subcutanată.
La suine:
Vierușii și vierii nou introduși în unitate vor fi vaccinaţi de două ori
la interval de 14-21 zile, după care vor fi vaccinaţi semestrial.
Scroafele gestante: prima vaccinare se face la 55 zile de gestaţie, iar
a doua la 70 zile de gestație.
La tineret: peste vârsta de 2 luni, de două ori la interval de 14-21
zile.
La bovine şi cabaline:
La animalele gestante: de două ori în interval de 14-21 zile în prima
jumătate a gestaţiei.
La tauri şi armăsari: de două ori la interval de 14-21 zile şi apoi
semestrială.
La tineret: peste vârsta de o lună, de două ori la interval de 14-21
zile.
La ovine
La animalele gestante: de două ori la interval de 14-21 zile în prima
jumătate a gestaţiei.
La tineret peste vârsta de 21/2 luni: de două ori la interval de 14-21
zile. Vaccinările de întreţinere se efectuează din 6 în 6 luni.
Berbecii vor fi vaccinaţi semestrial. Berbecuţii şi berbecii nou
introduşi în unitate vor fi vaccinaţi de două ori la interval de 14-21
zile, după care vor fi vaccinaţi semestrial.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Flaconul cu vaccin se va agita foarte bine inainte şi în timpul
vacinarii.
Se vor respecta toate indicațiile privind posologia, calea de
administrare, recomandările privind speciile ţintă, contraindicațiile,
reacţiile adverse, precauţiile şi atenţionările speciale.

TIMP DE AȘTEPTARE
Zero zile.
 
 

DEPOZITARE
Produsul se conservă refrigerat la 2-8°C şi protejat de lumină şi
îngheţ.

 
Flacoane x10, x25, x50, x125 doze corespunzător x20, x50, x100,
x250 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fii comercializate.
 
 

Alte produse

GENTAMICINA FP 10% INJ

GENTAMICINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine, porcine, câini și pisici, în tratamentul infecțiilor locale sau sistemice

citeste mai mult

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici, păsări (găini–tineret înlocuire, broileri).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul se

citeste mai mult

Image
Image
Image