FIER DEXTRAN 20%

SPECII ŢINTĂ: Purcei, viţei, miei, iezi.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Profilaxia şi tratamentul anemiei feriprive în toate formele, post hemoragică consecutiv helmintozelor, bolilor infecţioase şi septicemiilor postpartum, precum şi în bolile hemoragipare.

COMPOZIŢIE:

1 ml soluţie injectabilă conţine:

Substanță activă:

 Fier (III) (sub formă de complex al hidroxidului de fier cu dextran).….200 mg

 Excipienţi:

 Fenol ..........……………….....…….....................………...………………………….......5 mg

 Clorura de sodiu, apă pentru prepararate injectabile.

 
CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează parenteral la animalele născute cu deficienţă în vitamina E şi seleniu. Produsul nu se va utiliza pentru administrare intravenoasă, deoarece poate produce flebita. Nu se administrează la animale cu afecţiuni renale.Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.


REACȚII ADVERSE

La locul administrării poate să apară impregnaţie pigmentară cutanată. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:

Se administrează intramuscular în 1 - 2 puncte separate în următoarele doze, în funcţie de specia animalului:

  • Purcei: Profilactic: 0,5 – 1 ml produs / animal la 2 – 4 zile de la naştere. Curativ : 1 ml / animal
  • Viţei: Profilactic: 2 – 4 ml produs / animal în prima saptămână de viaţă Curativ: 3 – 6 ml / animal (se administrează două zile consecutiv în cantitatea maximă de 3 ml/zi)
  • Miei, iezi: Profilactic: 0,5 ml produs / animal la 2 – 4 zile de la naştere.  Curativ: 1 ml produs/ animal

În cazul unor semne clinice de anemie se poate administra şi o a doua doză, în a treia sau a patra saptamâna de viaţă.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Nu sunt necesare.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne şi organe: zero zile

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumina directă. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:

Precauţii speciale pentru speciile ţintă:

Nu există.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Nu este cazul.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

A se evita contactul produsului cu ochii. În caz de contact accidental clătiţi imediat cu multă apă.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE:

Nu este cazul.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:

Se va evita administrarea de alopurinol animalelor cărora li se administrează fier deoarece acesta inhibă xantinoxidaza, agentul de mobilizare al fierului din ficat. S-au depistat depozite de ioni Fe- în ficat ca urmare a acestei acţiuni. Micşorează absorbţia pe cale orală a tetraciclinelor cu care formează complecşi insolubili neresorbabili în tractul gastrointestinal. Cloramfenicolul poate încetini reacţia la administrarea fierului.

SUPRADOZARE: Administrarea unor doze foarte mari poate provoca: sideroze, intoxicaţii cu hipotemie, stare de şoc şi moarte.

INCOMPATIBILITĂŢI:

Nu se cunosc.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicul veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

ALTE INFORMAȚII

Acţiune farmacoterapeutică:

Fier dextranul are acţiune antianemică. Antianemicele stimulează formarea de hemoglobină şi sunt active în anemia feriprivă. În urma administrării intramusculare, medicamentul se absoarbe bine, fiind depozitat la nivelul ficatului. De aici, organismul preia cantităţile necesare de fier, folosindu-le pentru sinteza globulelor roşii, prevenind stările de anemie. Surplusul de fier se elimină pe cale digestivă.

 

Flacoane de sticlă de tip II, de culoare brună cu 10 ml, 20 ml, 50 ml şi 100 ml soluţie injectabilă, prevăzute cu dop de cauciuc şi capac de aluminiu.

Cutii de carton x 50 flacoane de 10 ml; Cutii de carton x 50 flacoane de 20 ml; Cutii de carton x 24 flacoane de 50 ml; Cutii de carton x 24 flacoane de 100 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj sunt comercializate.

 
 

Alte produse

LINCOMICINA SPECTINOMICINA 5/10

LINCOMICINA SPECTINOMICINA 5/10

SPECII ŢINTĂ: Suine, viţei, ovine, caprine, câini, pisici, păsări (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul bolilor cauzate de germeni sensibili la

citeste mai mult

BISULFIM COMPRIMATE

BISULFIM COMPRIMATE

SPECII ŢINTĂ: Comprimate pentru câini şi pisici

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat la câini și pisici în tratamentul infecțiilor bacteriene primare

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image